Spring naar content
Naar alle interventies

Lekker Fit! Kleuters

Het Lekker Fit! lesprogramma voor kleuters is een traject van twee jaar waarbij scholen begeleid worden naar een schoolstructuur waar gezonde voeding en beweging voor kleuters in verweven is. De interventie richt zich op het stimuleren van gezonde voeding, meer en kwalitatief beter bewegen en ouderbetrokkenheid.

Doelgroep

Kleuters (4-6 jarigen) die naar de basisschool gaan. De medewerkers van basisscholen, ouders en verzorgers zijn intermediaire doelgroepen.

Doel

Het realiseren van een gezonder voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kleuters. Twee jaar na de start van Lekker Fit! Kleuters:

  • eet 80% van de kleuters gezonder (eten meer fruit, groente en drinken water) op school;
  • beweegt 80% van de kleuters meer en kwalitatief beter op school.

Aanpak in het kort

Lekker Fit! Kleuters wordt uitgevoerd op de basisschool door een Consulent Kleuters, een Gymleraar Lekker Fit!, een schooldiëtist, (sport)docenten en door de schooldirectie en de groepsleerkrachten (intermediaire doelgroepen). De interventie bestaat uit verschillende onderdelen en richt zich op het vergroten van kennis, attitude, bewustzijn, vaardigheden en/of eigen effectiviteit van ouders en kinderen met betrekking tot een gezond voedingspatroon en beweging bij kinderen. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke (gezonde uitstraling) en politieke (schoolbeleid) omgeving.

Ten behoeve van de implementatie van Lekker Fit! Kleuters zijn er verschillende materialen beschikbaar voor zowel de kleuters (4-6 jarigen) als de intermediaire doelgroepen. Denk aan materiaal rond het proces (handleiding), uitvoering (Lekker Fit! lespakket) en evaluatie (Lekker Fit! scan). Gratis beschikbaar via www.lekkerfit010.nl en/of opvraagbaar bij de landelijke projectleider.

Setting
De interventie wordt uitgevoerd op de basisschool. Kleuters gaan over het algemeen vier hele (school)dagen en een halve (school)dag per week naar school. Afhankelijk van de school kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind tussen de middag thuis te laten eten of te laten overblijven. Op sommige scholen wordt de lunch verzorgd door de school. Wanneer het kind overblijft, neemt het kind doorgaans eten van huis mee.

Organisatie
Lekker Fit! Kleuters kan uitgevoerd worden door een (gemeentelijke) organisatie die zich inzet voor gezondheidsbevordering of overgewichtpreventie. Voorbeelden van zulke organisaties zijn GGD’en of gemeentelijke diensten zoals Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur. Voor de uitvoering zijn een projectleider, een Consulent Kleuters, een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding, een schooldiëtist en (sport)docenten nodig. Bij de uitvoering van de interventie op de school is tevens een rol weggelegd voor de schooldirectie, de leerkrachten en de onderbouwcoördinator.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

  • Gemeente Rotterdam

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 30 september 2021
Dit is een erkende interventie