Spring naar content
Naar alle interventies

Lekker Fit! op de Kinderdagopvang

Lekker Fit! op de Kinderdagopvang is een interventie van drie jaar gericht op het realiseren van een gezond voedingspatroon en verbeteren van de kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar op de kinderopvang. Er wordt ingezet op vier pijlers, te weten 1) implementatie en evaluatie, 2) voeding, 3) beweging en 4) ouderbetrokkenheid. De interventie start met het invullen van een Lekker Fit! scan, het maken van een plan van aanpak en opnemen van Lekker Fit! in het beleid. De pedagogisch medewerkers volgen de Teamtraining en wordt er één pedagogisch medewerkers opgeleid tot Lekker Fit! coach. Op het kinderdagverblijf worden vervolgens verschillende interventies geïmplementeerd, waarmee gezonde voeding en voldoende en gevarieerd bewegen bij kinderen wordt gestimuleerd, alsmede de ouderbetrokkenheid ten aanzien van gezonde leefstijl wordt vergroot. Jaarlijks wordt het traject geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van de Lekker Fit! scan.

Doelgroep

Kinderen tot vier jaar die naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gaan.

Doel

Het realiseren van een gezond voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf.

Aanpak in het kort

Kinderdagverblijven worden telefonisch geworven door de lokale projectleider. Na het invullen van de Lekker Fit! Scan wordt er een Lekker Fit! Plan van Aanpak opgesteld. Gedurende het traject van drie jaar worden er verschillende Lekker Fit! interventies ingezet. Voortgang wordt bijgehouden d.m.v. telefonisch contact en een tussentijdse evaluatie.

 • website www.lekkerfit010.nl
 • trainingsmaterialen
 • wervingsmaterialen
 • handleiding Lekker Fit! op de Kinderdagopvang
 • lekker Fit! scan
 • gevelbordje
 • handvatten en voorbeelden van voedings- en beweegbeleid
 • traktatierichtlijnen
 • tipsheets
 • ouderboekjes
 • bewegen activiteitenboek
 • beweegbak
 • smakelijke Moestuin: instructiekalender, bak met toebehoren en zaden
 • folder borstvoeding
 • voedingsspellen met instructie

De interventie wordt uitgevoerd op het kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De trainingen van de Lekker Fit! coaches en pedagogisch medewerkers worden op een centrale plek (bijv. het hoofdkantoor van de kinderdagopvangorganisatie of bij de GGD) of online aangeboden. De interventie wordt uitgevoerd door de kinderdagopvangorganisatie. De lokale projectleider kan in dienst zijn bij de gemeente, GGD of een andere externe organisatie.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

 • Gemeente Rotterdam

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 24 juni 2021
Dit is een erkende interventie