Spring naar content
Naar alle interventies

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

MBvO is een interventie die zich richt op het bevorderen van de lichamelijke en psychosociale functie van senioren met ouderdomsmotoriek * onder leiding van speciaal daartoe opgeleide docenten. Bij alle MBvO-activiteiten wordt de bevordering van het meer bewegen en de activiteiten in het dagelijkse leven nagestreefd. Beweegplezier en sociaal contact zijn daarbij erg belangrijk. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. De MBvO-methodiek wordt toegepast bij de volgende activiteiten; gymnastiek, dans, watergymnastiek, ontspannen bewegen, yoga, (sportief) wandelen, spel en sport. Vanaf 2014 is de mogelijkheid van Functioneel Trainen (MBvO-FT) toepasbaar, dit maakt de resultaten concreter en is specifiek bedoeld voor ouderen die (pre) kwetsbaar zijn. FT is een toevoeging aan de MBvO methodiek.

Het is een functioneel groepstrainingsprogramma dat een probleemgerichte benadering volgt, waarbij de alledaagse activiteiten die het individu uitvoert of uit wil voeren en de omgeving waarin die taak wordt uitgevoerd centraal staat. D.m.v. verschillende (bekende, bv beenkracht) testjes wordt een 0-meting gedaan. De lesgever maakt naar aanleiding van de wensen en testresultaten een 12- weeks trainingsprogramma en daarna wordt de meting herhaald. FT wordt voor docenten aangeboden in een aparte bijscholing.

*Veranderingen op het vlak van de grove motoriek: verminderde spierkracht, minder soepele gewrichten, minder gevoel voor evenwicht en verminderde combinatie motoriek.

Doelgroep

Een hele brede groep senioren (65-100 jaar), zelfstandig wonend of wonend in zorginstellingen. Zowel senioren die nog vitaal zijn als ouderen die kwetsbaar zijn hebben baat bij het impliciet/expliciet trainen op zaken uit het ADL (Algemene Dagelijkse Verrichtingen). Bij (pre)kwetsbare senioren signaleren we bepaalde indicatoren, zoals traagheid in lopen, snel vermoeid, spierzwakheid.

Doel

De bevordering van lichamelijke activiteit bij senioren, begeleid op professioneel niveau. 

Na afloop van de interventie beweegt minimaal 80% van de deelnemers regelmatiger dan voorheen en geven zij aan dat ze zijn gestimuleerd om zich een actievere leefstijl aan te wenden. Circa 50% van de vitalere deelnemers voldoet aan de Beweegrichtlijnen zoals geformuleerd voor ouderen. Bij 70% van de (pre) kwetsbare deelnemers wordt verbetering gemeten in mobiliteit, spierkracht en uithoudingsvermogen in samenhang met uitvoering van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Uiteindelijk kan de bevordering van ADL leiden tot langere zelfredzaamheid.

Aanpak in het kort

MBvO wordt wekelijks aangeboden gedurende minimaal 38 weken per jaar. Een les bestaat uit 45-60 minuten bewegen en na de les wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken. De lokale organisatie bepaalt de looptijd en frequentie (min 1 x per week). Afhankelijk van de behoefte wordt een keuze gemaakt voor specifieke activiteiten c.q. beweegvormen.

Om effectiviteit bij (pre) kwetsbaren te meten bestaat de mogelijkheid FT(functioneel trainen) toe te voegen. Bij deze methode worden meetmomenten ingelast.

Dagopleidingen Seniorensportleider/MBvO: ROC Amstelveen, Cios Heerenveen, Hanzestad Hogeschool Groningen:

 • disciplinefase Master Sportgym bij KNGU (niv.MBO-3 modulair);
 • cursus/ opleiding MBvO-gymnastiek bij provinciale sportraden/ grootstedelijke steunpunten in Amsterdam en Den Haag;
 • cursusboek MBvO;
 • cursusboek Seniorensportleider;
 • cursus MBvO FT.

Dansondernemend.nl ontwikkelt momenteel een dansopleiding m.b.t. senioren:

 • Nevo Zitdansen;
 • cursus Aqua vitaal KNZB;
 • GALM;
 • In Balans van VeiligheidNL.

Locaties
MBvO- gymnastiek, dans of Sport en Spel wordt uitgevoerd in een binnen locatie: sporthal, gymzaal, recreatiezaal van een instelling, buurthuis. Watergym wordt gegeven in het warme instructiebad van een zwembad, zodat men kan staan. Deze locaties zijn goed bereikbaar (zelfs zo dicht bij mogelijk) en toegankelijk voor de deelnemers. De zalen zijn licht, goed ventileerbaar en veilig, zonder obstakels of een te gladde vloer.

Type organisaties
Organisaties die de interventie kunnen uitvoeren:

 • welzijnsorganisaties;
 • zorginstellingen;
 • buurthuis van de toekomst;
 • sportverenigingen die zich maatschappelijk inzetten;
 • ZZP-ers die MBvO-gediplomeerd zijn;
 • sportbedrijven/sportservice organisaties.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed beschreven
 • Datum erkenning: 01 november 2022
Dit is een erkende interventie