Spring naar content
Naar alle interventies

Monkey Moves

Monkey Moves is een lesprogramma waarin jonge kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden leren op basis van 11 verschillende sporten. Het programma omvat wekelijkse lessen gedurende een heel seizoen, met elke drie weken een andere sport en tussendoor enkele themaweken. De multisport lessen hebben als doel het bevorderen van fitte, zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld. Het programma start voor kinderen vanaf 1,5 jaar en de leerlijn loopt door tot de leeftijd van 9 jaar.

Tot de leeftijd van 4 jaar betreft het ouder-kind lessen. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van peuters, met veel spel en fantasie. Rode draad vormt de ‘jungle’ met Apie als centrale figuur: hij neemt je mee op ontdekkingsreis langs verschillende sporten en leert je op een leuke manier uiteenlopende motorische en sociale vaardigheden. Daarbij wordt in iedere les gebruik gemaakt van muziek, uitdagende klim- en klauterparcoursen en veel afwisselende spelvormen.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 9 jaar. Binnen deze doelgroep focussen we ons hier specifiek op kinderen jonger dan vier jaar (peuters) én hun ouders. Vooral t.a.v. peuters zijn beweegprogramma’s namelijk nog maar weinig beschreven. En dat geldt in het het bijzonder als het peuters zijn met uitdagingen in hun motorische of sociale ontwikkeling. Om potentiële deelnemers aan de lessen te kunnen bereiken, werkt Monkey Moves nauw samen met ouders, met kinderopvangorganisaties en met hulpverleners als zogenaamde intermediaire doelgroepen.

Doel

Om kinderen een basis te geven voor een leven lang gezond bewegen. Voor peuters met ontwikkelingsuitdagingen is het specifieke doel van het programma om gedurende een sportseizoen hun gezondheid te bevorderen, op twee aan elkaar verbonden domeinen:

  • Fysiek: peuters worden fitter, motorisch vaardiger en fysiek actiever.
  • Sociaal: peuters worden zelfredzamer, krijgen meer vertrouwen in bewegen en ervaren meer beweegplezier.

Daarbij is er voor ouders als subdoel om zich gedurende het sportseizoen bewuster te worden van de beweegmogelijkheden van hun eigen kind en samen meer beweegactiviteiten te ondernemen.

Aanpak in het kort

De ouder-kind lessen (peutergroepen) van Monkey Moves hebben een duidelijke structuur en muziek is daarbij de leidraad.

De lessen starten altijd met een welkomstkring, een dansje en een groepsactiviteit als warming-up. Daarna gaan kinderen en ouders het parcours verkennen. Dan volgt de kern met drie uitgelichte oefeningen of spelvormen die passen bij een bepaalde sport. Aan ouders wordt de achtergronden de uitvoering toegelicht. Tot slot is er een cooling-down met bellen blazen en een afsluitingskring.

De lessen vinden plaats in een gymzaal (met standaard inventaris, zoals matten, banken en kasten) of op een grasveld (met flexibel spelmateriaal, zoals pionnen, hoepels, slacklines en airtracks). De ruimte is steeds 2/3 ingericht voor de kern, waarin kinderen spelenderwijs vaardigheden leren. En 1/3 is een klim- en klauter-parcours, waarin kinderen vrij spelen en hun vaardigheden impliciet leren.

Docenten en kinderen hebben Monkey Moves clubkleding. Voor alle lessen zijn beschrijvingen. Kernvaardigheden per sport zijn uitgewerkt in een competentiematrix. Voor de muziek wordt gebruik gemaakt van telefoon, speaker en Spotify.

Door welke soort organisaties?
Franchisenemers en docenten die de Monkey Moves opleiding hebben gehad – inclusief een stage-periode bij peuterlessen – kunnen het programma uitvoeren. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat organisaties (zoals kinderdagverblijven) medewerkers door Monkey Moves laten opleiden en dan ook het programma kunnen uitvoeren, maar dat valt buiten het bestek van dit erkenningstraject.

Op welk soort locaties?
De Monkey Moves peuterlessen worden over het algemeen ‘indoor’ gegeven; in goed toegankelijke gymzalen met standaard afmetingen en een standaard inventaris (matten, banken, kasten, e.d.). Ook zijn er in de zomer outdoor lessen mogelijk, met als vereisten: goed bereikbaar, op grasveld met bomen aanwezig.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 30 juni 2021
Dit is een erkende interventie