Spring naar content
Naar alle interventies

nijntje Beweegdiploma

Het nijntje Beweegdiploma bestaat uit een serie van 20 lessen met kinderen van 2 en 3 jaar als uitgangspunt (Beweegdiploma 1), een serie van 20 lessen met kinderen van 4 en 5 jaar als uitgangspunt (Beweegdiploma 2) en een serie van 20 beweeglessen voor buiten (buiten bewegen met nijntje). De binnenlessen kunnen naar behoefte worden afgewisseld met de buitenlessen. Na 20 wekelijkse lessen kunnen kinderen het Beweegdiploma halen. De lessen worden alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers/lesgevers.

De les wordt gegeven volgens de nijntje methode. Een methode die gebaseerd is op de Fundamental Movement Skills (FMS) en op de 7 bewegingskenmerken (Hirtz, Hotz & Ludwig, 2000/2003). Door de KNGU zijn FMS en de 7 bewegingskenmerken verder versimpeld in de 10 basisvormen van bewegen:

 1. Kruipen

 2. Springen

 3. Bewegen op muziek

 4. Rollen en draaien

 5. Balvaardigheid

 6. Schommelen en zwaaien

 7. Balanceren

 8. Samenspelen en stoeien

 9. Klimmen en klauteren

 10. Rennen en gaan

Na het doorlopen van de lessen ontvangt het kind een nijntje Beweegdiploma. Daarop staat waarmee het kind allemaal heeft geoefend.

Het nijntje Beweegdiploma is een compleet en verantwoord beweegprogramma voor partijen, die bij willen dragen aan de breed motorische ontwikkeling van kinderen.

Doelgroep

De primaire doelgroep zijn kinderen van 2 tot en met 5 jaar.

Doel

Kinderen hebben na afloop van de interventie (minimaal 20 weken) betere motorische vaardigheden.

Aanpak in het kort

In minimaal 20 beweeglessen wordt met plezier en op een verantwoorde manier geoefend met de 10 basisvormen van bewegen. Door de 10 basisvormen met verschillende materialen en gevarieerde oefeningen en spelletjes aan te bieden, leert een kind veelzijdig te bewegen.

Keurmerk (digitaal en bordje), lessenserie nijntje Beweegdiploma 1 voor kinderen van 2 en 3 jaar (20 lessen), lessenserie nijntje Beweegdiploma 2 voor kinderen van 4 en 5 jaar (20 lessen)), lessenserie buiten bewegen met nijntje) (20 lessen), twee readers, nijntje beweegmaterialen om de beweeglessen nog makkelijker in de praktijk te brengen. Digitale toolkit met kant-en-klare materialen en afbeeldingen. Twee nieuwsbrieven cycli (2 x 15 weken Beweegdiploma 1 en 2) en een reeks van 6 nieuwsbrieven per jaar met tips voor thuis voor ouders.

Het nijntje Beweegdiploma kan alleen uitgevoerd worden door keurmerkhouders. De volgende instanties kunnen een keurmerk aanvragen als ze voldoen aan de eisen (zie 1.3 stap 2):

KNGU gymclub (Beweegdiploma 1 en 2);

Sportclub, met geïntegreerd peuter- en kleuteraanbod binnen de club (Beweegdiploma 1 en 2);

Kinderopvang, peuterspeelzaal (Beweegdiploma 1);

Basisschool, brede school, buitenschoolse opvang (Beweegdiploma 2);

Zelfstandig ondernemer.

De interventie kan zowel binnen als buiten uitgevoerd worden. Om met het Beweegdiploma aan de slag te gaan dient op de locatie basismateriaal aanwezig te zijn (zie handleiding materialenlijst). Een gymzaal met basisuitrusting van toestellen voldoet aan de basisvoorwaarden met betrekking tot de ‘grote’ materialen. Bij locaties, bijvoorbeeld trainingsvelden, waar geen grote materialen aanwezig zijn zal de trainer/lesgever alternatieven moeten bedenken. In de bijscholing nijntje Beweegdiploma worden daarvoor voldoende alternatieven aangereikt.

 

Meer informatie

Interventie-eigenaar

 • Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
 • Datum erkenning: 16 januari 2024
Dit is een erkende interventie