Spring naar content
Naar alle interventies

Nijntje Beweegdiploma

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, bewegen is van fundamenteel belang voor een goede ontwikkeling. Via het nijntje Beweegdiploma krijgt het kind alle ruimte om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats. Als je vanaf 2 jaar veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Zo is het in de toekomst makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, begrijpen en verwerken van kennis. Kinderen die op jonge leeftijd op een leuke manier voldoende beweging krijgen aangeboden, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien. De KNGU biedt lokale aanbieders die bij willen dragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen het nijntje Beweegdiploma: een veilig en verantwoord lesprogramma.

 

 

Doelgroep

kinderen van 2 t/m 6 jaar. Intermediaire doelgroepen zijn lesgevers en lokale aanbieders (sport/gymclub, peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool).

Doel

Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Kinderen ontwikkelen zich van nature, zonder expliciete oefening gaan ook hun motorische vaardigheden in een paar maanden tijd vooruit. Dankzij het nijntje Beweegdiploma maken kinderen een grotere ontwikkeling door dan je normaal gesproken zou verwachten.

Aanpak in het kort

Het nijntje Beweegdiploma is een interventie die zich richt op alle kinderen en daarmee als vorm van universele preventie beschouwd kan worden.

Ouders kunnen hun kind aanmelden via het regulier verenigingsleven. Andere kinderen worden gericht benaderd via (sport impuls) trajecten die het specifiek aanbieden op bijvoorbeeld AZC’s of lage SES wijken. Verder wordt het programma aangeboden via kinderdagverblijven en scholen waarmee grote groepen kinderen bereikt worden die via het regulier verenigingsleven, niet bereikt zouden worden.

Het Beweegdiploma kan uitgevoerd worden door keurmerkhouders. De volgende instanties kunnen een keurmerk aanvragen:

  • KNGU gymclub (Beweegdiploma 1 en 2);

  • sportclub, met geïntegreerd peuter- en kleuteraanbod binnen de club (Beweegdiploma 1 en 2);

  • kinderopvang, peuterspeelzaal (Beweegdiploma 1);

  • basisschool, brede school, buitenschoolse opvang (Beweegdiploma 2);

  • zelfstandig ondernemer.

Deze organisaties dienen samen te werken, of de intentie te hebben om samenwerking aan te gaan, met de partijen zoals benoemd onder kwaliteitsbewaking (voorwaarde keurmerk).

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 24 september 2018
Dit is een erkende interventie