Spring naar content
Naar alle interventies

OldStars Sport

Met OldStars Sport wil het Ouderenfonds alle senioren in Nederland fysiek en sociaal fit houden door laagdrempelig bewegen toegankelijk te maken waarbij aspecten als zelfredzaamheid, ontmoeten en (blijven) meedoen centraal staan.

 

In 2013 introduceerde het Nationaal Ouderenfonds, samen met de Eredivisie, OldStars walking football in Nederland. In 2022 heeft OldStars Sport duizenden deelnemers, een landelijke dekking met 608 verenigingen en 16 spelvarianten: (zaal) voetbal, tennis, hockey, basketbal, badminton, handbal, korfbal, rugby, volleybal, tafeltennis, waterpolo, hardlopen, biljart, wielrennen en boksen.

 

OldStars Sport houdt in:

 1. Een structureel, gevarieerd en laagdrempelig trainingsaanbod (aangepaste beweegvormen en competentiegerichte spelvormen) onder deskundige begeleiding van een ASM-opgeleide trainer.

 2. Plezier in bewegen door spel(en) en een gevarieerd programma (ASM).

 3. Per spelvorm aangepaste spelregels: een kleiner veld, aandacht voor veiligheid, samenspel, niet rennen, geen fysiek contact.

 4. Stimuleren van sociale interactie, voor, tijdens, na én buiten de training.

 5. Deelname aan wekelijks aanbod dichtbij in de buurt.

 6. Bottom-up georganiseerd: voor-en-door senioren.

 7. Deel uitmaken van het verenigingsleven en een eigen sociaal netwerk opbouwen.

Doelgroep

De doelgroep van OldStars Sport zijn thuiswonende, zelfredzame senioren, van 55 jaar en ouder. OldStars is zowel geschikt voor senioren die al bekend zijn met de sport, als senioren die nog geen (beweeg)ervaring hebben (met de sport).

Doel

Door deelname aan OldStars Sport voldoen senioren vaker aan de beweegrichtlijnen en hebben zij een groter sociaal netwerk. Zij hebben door OldStars een vaste plek op de sportvereniging waar ze in beweging blijven en zich verbonden blijven voelen met andere mensen.

Aanpak in het kort

Middels een bottom-up aanpak worden lokale initiatiefnemers door het Nationaal Ouderenfonds begeleid om lokaal OldStars Sport op te zetten. In de opstartfase wordt een ouderencommissie ingesteld die samen met de initiatiefnemer een plan van aanpak voor de vereniging maakt en Oldstars Sport organiseert. Deelnemers worden geworven in de wervingsfase. De uitvoeringsfase start met een feestelijke kick-off gevolgd door wekelijkse trainingen. Na drie maanden evalueren de betrokkenen met het Ouderenfonds hoe het is gegaan, waarna de vereniging het initiatief zelfstandig doorzet en verder verduurzaamt.

 • Athletic Skills Model (ASM) OldStars opstartcursus, ASM-OldStars trainerscursus en de ASM-Oldstars opfriscursus.

 • Starterspakket

 • Per spelvorm een beknopt Opstartplan en document Spelregels.

 • Youtube-kanaal met oefeningen per sport.

 • Standaardformulieren, zoals inschrijfformulieren en wervingstips.

 • Promotiemateriaal (online en offline).

 • Een onlineplatform www.oldstars.nl met nieuwsbrief.

Primair wordt OldStars Sport uitgevoerd door vrijwilligers van sportverenigingen. De ouderencommissie wordt ondergebracht bij de sportvereniging en OldStars wordt onderdeel van het totale aanbod van de vereniging.

De trainers die OldStars uitvoeren op de sportvereniging zijn vrijwilligers van de sportvereniging of professionele trainers uit het lokale netwerk.

 

Het initiatief om OldStars op te starten kan ook van initiatiefnemers buiten de sportvereniging komen zoals buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners of fysiotherapeuten. Zij zoeken de samenwerking met de vereniging om het aanbod op te zetten.

 

Randvoorwaarden zijn:

 • Beschikbaarheid sportaccommodatie

 • Faciliteiten om koffie/thee te drinken en om te kleden

 • Aanwezigheid sportspecifieke en –generieke materialen voor uitvoering van de (ASM-)oefeningen

 • Vanwege de veilige omgeving adviseert het Ouderenfonds een EHBO’er en AED op locatie aanwezig te hebben. Het Ouderenfonds biedt de mogelijkheid om een EHBO-cursus te volgen.

 

Andere organisaties kunnen OldStars Sport verrijken door bij te dragen aan de organisatie.

 • Lokale zorg- en welzijnspartners: welzijnsorganisaties, ouderenconsulenten, huisartsen, fysiotherapeuten en buurtsportcoaches hebben een signalerings- en verwijsfunctie naar lokale OldStars Sport-groepen.

 • Sportbonden: zorgen voor aangepaste regels, waardoor de doelgroep verantwoord en veilig kan deelnemen. Dit vergroot de toegankelijkheid voor senioren die anders gestopt of ontmoedigd waren om deel te nemen aan de spelvorm en voor senioren die nog nooit hebben meegedaan.

 • Andere sportverenigingen in de omgeving: wordt mee samengewerkt om uitwisselingen, toernooien/ontmoetingen en evenementen te organiseren.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 19 september 2023
Dit is een erkende interventie