Spring naar content
Naar alle interventies

PLAYgrounds 6-12 jaar

Het doel van de interventie is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten matig intensief actief te laten bewegen op het schoolplein tijdens de ochtendpauze (rond 10 uur). PLAYgrounds geeft handvatten om het buitenspelen beter te organiseren, zodat er voor alle kinderen een plek is om te bewegen. Tijdens de buitenspeelpauze komt 60% van de kinderen niet tot bewegen door een sociale hiërarchie: de meest vaardige speler bepaalt het spel. Daardoor kunnen kinderen die minder vaardig zijn niet of beperkt meespelen. Terwijl deze kinderen juist voldoende moeten spelen en bewegen om vaardiger te worden.

Het PLAYgrounds raamwerk zorgt voor een pedagogisch veilige omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om op hun eigen niveau te bewegen. Kinderen leren in een pedagogische omgeving ook meer respect voor anderen te hebben. Na een fijne en actieve pauze kunnen kinderen weer met nieuwe energie aan de les beginnen.

Doelgroep

Kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 8, dus in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De effectiviteit van de interventie is bepaald tijdens de ochtendpauze (10 uur), maar de interventie is ook inzetbaar tijdens de middagpauze (rond 12 uur) en zelfs bruikbaar in een bso-setting.

Doel

Kinderen dagelijks minimaal 15 minuten matig intensief actief te laten bewegen op het schoolplein tijdens de ochtendpauze (rond 10 uur). Uit onderzoek blijkt dat 60% van de kinderen niet voldoende actief is tijdens het buitenspelen.

Aanpak in het kort

Het schoolplein wordt fysiek aangepast, zodat er een duidelijke structuur is met veel differentiatiemogelijkheden. Daarnaast wordt actief gebruik van het schoolplein gestimuleerd door a) roostering, b) spelmateriaal passend bij de leeftijd en motorische ontwikkelingsfase, c) een actieve rol van de begeleider/leerkracht en d) ondersteunende gymlessen.

Er is een handleiding beschikbaar (inclusief analyse huidig gebruik plein en checklist voorbereiding) om een plan van aanpak te maken. De school kan daarnaast gebruik maken van een begeleidingstraject door een Gezonde School adviseur of de scholingsorganisatie PLAYgrounds. Daarnaast kan het schoolplein fysiek worden aangepast en spelmateriaal worden geleverd.

De interventie kan uitgevoerd worden op primair onderwijsscholen door het schoolteam (o.a. leerkrachten en vakleerkrachten) aan de hand van de ondersteunende documenten (zie bijlage 1 t/m 6) van de interventie.

De interventie kan ondersteund worden door Gezonde School adviseurs (of Gezondheids Adviseurs zoals ze bij de Gemeente Amsterdam heten). Voor deze organisaties is een cursustraject (train-de-trainer) om de nodige kennis en ervaring op te doen. Bij het volgen van het train-de-trainer traject wordt de ‘map handleiding Adviseurs’ beschikbaar gesteld. De cursus wordt verzorgd door de scholingsorganisatie PLAYgrounds en staat uitgewerkt bij opleiding en competenties van de uitvoerders. N.B. Een GS adviseur of GA kan PLAYgrounds ook inschakelen voor workshops.

Fase Begeleiding door GS adviseur:

 • gezamenlijke observatie + verwerking tevredenheidsmetingen met werkgroep;
 • ondersteuning werkgroep m.b.t. plan van aanpak en implementatie;
 • maandelijkse observatie buitenspelen;
 • gezamenlijke observatie en evaluatie buitenspelen met de; werkgroep. Advies m.b.t. aanpassingen;
 • ondersteuning van werkgroep in borgingsfase.

Daarnaast kunnen scholen ook gebruik maken van een begeleidingstraject door de scholingsorganisatie PLAYgrounds. PLAYgrounds neemt met name werk uit handen van de werkgroep en zorgt voor een kwalitatief hoger niveau van implementatie en borging onder andere door middel van workshops voor het schoolteam en coaching-on-the-job.

Fase Begeleiding door scholingsorganisatie PLAYgrounds:

 • gezamenlijke observatie + verwerking tevredenheidsmetingen met werkgroep;
 • ondersteuning werkgroep m.b.t. plan van aanpak en implementatie, aanpassing plein, bestelling spelmateriaal, inspiratieworkshop schoolteam;
 • maandelijkse observatie buitenspelen en coaching-on-the-job van leerkrachten tijdens het buitenspelen;
 • gezamenlijke observatie en evaluatie buitenspelen met de werkgroep, advies m.b.t. aanpassingen, vertaling naar praktische handvatten in verdiepingsworkshop;
 • ondersteuning van werkgroep in borgingsfase, mogelijkheid tot halfjaarlijkse observatie, evaluatie en verdiepingsworkshops.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goede aanwijzingen voor effectiviteit
 • Datum erkenning: 22 oktober 2019
Dit is een erkende interventie