Spring naar content
Naar alle interventies

PowerMama

Een trainingsprogramma voor zwangere vrouwen, recent bevallen vrouwen en vrouwen met zwangerschapsgerelateerde klachten. Tijdens het programma wordt er gewerkt aan kracht, stabiliteit, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Hierbij worden alle belangrijke grote spiergroepen behandeld, daarnaast is er extra aandacht voor specifieke spiergroepen als de bekkenbodem en buikspieren.

In acht weken krijgen deelnemers aan het PMP de juiste kennis bijgebracht door de PowerMama Coaches (PMC). De PowerMama Coaches zijn opgeleid door Core Academy om training te kunnen geven aan zwangere vrouwen, recent bevallen vrouwen en vrouwen met zwangerschapsgerelateerde klachten. De PMC krijgen een opleiding waarin zij alles leren omtrent zwangerschap, lichamelijke veranderingen en de juiste trainingsvormen voor tijdens en na de zwangerschap.

Na afloop van het programma hebben de deelnemers aan het PMP een goede basis om zelf te gaan sporten, weten waar ze op moeten letten en wat ‘rode vlaggen’ zijn. Het doel is een gezonde zwangerschap en herstel van de moeder en een goede start voor de baby. Naast training komen de deelnemers in contact met andere (aanstaande) moeders, hier hebben zij steun aan, kunnen zij adviezen aan vragen en ervaringen mee delen. Op deze manier worden moeders sterker, fitter en weerbaarder, fysiek en mentaal.

Om op de hoogte te blijven en alle ontwikkelingen omtrent sporten en zwangerschap mee te krijgen biedt Core Academy een permanent educatieprogramma, dit gebeurt via een online leeromgeving en een online community. Hierin staan maandelijkse masterclasses van experts uit het werkveld, tweejaarlijkse fysieke bijscholingen en een uitgebreide kennisbank. Hierin vinden zij trainingsprogramma’s, naslagwerken, factsheets en alle benodigde materialen voor een goede lokale marketing en communicatie.

Doelgroep

Alle vrouwen die willen sporten tijdens en na de zwangerschap en voor vrouwen die langer geleden bevallen zijn en nog zwangerschapsgerelateerde klachten hebben. De intermediaire doelgroep van de PowerMama interventie zijn de PowerMama Coaches en de bekkenfysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het bekkenfysionetwerk van PowerMama.

Doel

Deelnemers aan het PowerMama Programma bewegen tot minimaal 38 weken zwangerschap op een veilige en verantwoorde manier en na afloop van het Powermama programma (binnen 1 jaar na de bevalling) zijn vrouwen terug op niveau van voor de zwangerschap, zodanig dat ze mee kunnen doen aan regulier sport- en beweegaanbod door het hebben van voldoende kennis, fysieke en mentale fitheid en motivatie.

Aanpak in het kort

Tijdens de PowerMama trainingen gaan deelnemers niet alleen bewegen maar ze leren ook veel over verantwoord sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap. Dit wordt gedaan door tijdens de trainingen ook theoretische uitleg te geven over veranderingen van het lichaam, herkennen van ‘rode vlaggen’, bewegen in het dagelijks leven, klachten te bespreken en oplossingen te geven.

Voor het bijscholen van de coaches worden verschillende materialen gebruikt. Dit zijn onder andere: afbeeldingen/tekeningen, artikelen, factsheets, video’s/films, folders/brochures/flyers en lesmateriaal. Naast deze educatieve middelen gebruikt Core Academy ook specifieke inwerkdocumenten, denk hierbij aan een handleiding, een communicatieplan, een beheer- en onderhoudsplan, een draaiboek, en een implementatieplan. Al deze middelen worden beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving en de online community, beide platforms zijn alleen toegankelijk voor PowerMama Coaches met een actieve licentie.

Voor de vrouwen die het PMP volgen zijn er geen vastgestelde materialen. De PowerMama coaches delen de kennis mondeling tijdens de trainingen. Daarnaast delen zij allerlei kennis en informatie via digitale kanalen als e-mail en Whatsapp.

Organisatie(s) uitvoering interventie
Alle PowerMama coaches zijn gediplomeerde fitnessinstructeurs of medisch professionals. Denk hierbij aan personal trainers, CrossFit coaches, (bekken)fysiotherapeuten en verloskundigen. Zij zijn dus al opgeleid om mensen te kunnen trainen en begeleiden. Deze mensen hebben dus een vooropleiding gehad voordat zij mogen deelnemen aan de opleiding tot PowerMama Coach. De volgende vooropleidingen worden goedgekeurd door Core Academy om mee te doen aan de opleiding:

  • Fitvak A en B

  • CrossFit level 1

  • Basisopleiding fysiotherapie

  • Bachelor verloskunde

  • NASM-personal trainer opleiding

Locatie uitvoering interventie
De interventie kan worden uitgevoerd op verschillende locaties afhankelijk van het programma dat gegeven wordt. Voor het functional fitness programma is het belangrijk dat er een ruime en veilige binnenruimte is. Denk hierbij aan een sportschool of CrossFit box. Er zijn materialen aanwezig waar mee getraind wordt en er zijn faciliteiten zoals een toilet en kleedruimte aanwezig. De buitentrainingen (outdoor programma) worden buiten gegeven. Denk hierbij aan een park of andere veilige plek. In de avonduren is het belangrijk dat hier verlichting is en dat de ondergrond niet te onstabiel is. Bij de buitentrainingen wordt minimaal materiaal gebruikt, voornamelijk elastieken.

Er zijn vier verschillende trainingsprogramma’s. De programma’s zijn: PT & Small group, lifestyle, outdoor en functional fitness. Voor ieder programma zijn verschillende versies uitgewerkt. Alle programma’s volgen de opbouw die is beschreven onder ‘Aanpak’. In die trainingsprogramma’s wordt gebruik gemaakt van materialen die bij de locatie passen.

De gemiddelde groepsgrootte is 8 deelnemers. Door deze groepsgrootte is de PowerMama Coach in staat om iedereen (indien nodig) voldoende individuele aandacht te geven.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 30 juni 2021
Dit is een erkende interventie