Spring naar content
Naar alle interventies

PowerMama

Een trainingsprogramma voor zwangere vrouwen, recent bevallen vrouwen en vrouwen met zwangerschapsgerelateerde klachten. Tijdens het programma wordt er gewerkt aan kracht, stabiliteit, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Hierbij worden alle belangrijke grote spiergroepen behandeld, daarnaast is er extra aandacht voor specifieke spiergroepen als de bekkenbodem en buikspieren.

In acht weken krijgen deelnemers aan het PMP de juiste kennis bijgebracht door de PowerMama Coaches (PMC). De PowerMama Coaches zijn opgeleid door Core Academy om training te kunnen geven aan zwangere vrouwen, recent bevallen vrouwen en vrouwen met zwangerschapsgerelateerde klachten. De PMC krijgen een opleiding waarin zij alles leren omtrent zwangerschap, lichamelijke veranderingen en de juiste trainingsvormen voor tijdens en na de zwangerschap.

Na afloop van het programma hebben de deelnemers aan het PMP een goede basis om zelf te gaan sporten, weten waar ze op moeten letten en wat ‘rode vlaggen’ zijn. Het doel is een gezonde zwangerschap en herstel van de moeder en een goede start voor de baby. Naast training komen de deelnemers in contact met andere (aanstaande) moeders, hier hebben zij steun aan, kunnen zij adviezen aan vragen en ervaringen mee delen. Op deze manier worden moeders sterker, fitter en weerbaarder, fysiek en mentaal.

Om op de hoogte te blijven en alle ontwikkelingen omtrent sporten en zwangerschap mee te krijgen biedt Core Academy een permanent educatieprogramma, dit gebeurt via een online leeromgeving en een online community. Hierin staan maandelijkse masterclasses van experts uit het werkveld, tweejaarlijkse fysieke bijscholingen en een uitgebreide kennisbank. Hierin vinden zij trainingsprogramma’s, naslagwerken, factsheets en alle benodigde materialen voor een goede lokale marketing en communicatie.

Het hoofddoel van de PowerMama interventie is: Alle vrouwen die deelnemen aan het PowerMama Programma trainen op een veilige en verantwoorde manier tijdens de zwangerschap (vanaf 12 t/m 40 weken zwangerschap) en bouwen veilig en verantwoord weer op in de herstelperiode na de bevalling.

 

Sporten tijdens en na de zwangerschap heeft veel gezondheidsvoordelen voor zowel moeder als kind.

Uit onderzoek blijkt dan wanneer verplichten en verantwoordelijkheden toenemen de sportbeoefening in de knel komt. Een reden voor deze daling is de overgang naar volwassenheid en het stichten van een gezin. (Duijf, 2019).

Wanneer vrouwen niet sporten tijdens de zwangerschap hebben ze een grotere kans dat de bevalling langer duurt. Daarnaast zorgt niet-sporten voor een hoger BMI van de moeder waardoor de kans op complicaties en ingrijpen tijdens de bevalling groter is (Ejog.org). Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van een gestructureerd trainingsprogramma ervoor kan zorgen dat de kans op een prenatale depressie verkleind wordt. (Hartmann & Pung, 2005).

 

Het PowerMama Programma (PMP) is ontwikkeld voor zwangere vrouwen en vrouwen die (recent) bevallen zijn. Tijdens de zwangerschap kunnen ze op ieder gewenst moment instappen tot zo lang zij door willen gaan, dit kan de dag van de bevalling zijn.

Na de bevalling mogen zij na een aantal weken weer aansluiten. Na een vaginale bevalling is dit vanaf 6 weken en na een keizersnede is dit vanaf 8-10 weken.

De meeste vrouwen gaan na 9-12 maanden postpartum weer door naar hun reguliere sport en sommigen blijven langer. Dit kan zijn omdat zij nog zwangerschapsgerelateerde klachten hebben, bijvoorbeeld aan buik of bekkenbodem, of omdat zij om een andere reden langer willen blijven.

De training is voor iedere vrouw geschikt. Het maakt niet uit hoeveel trainingservaring de vrouw heeft en wat haar conditie is.

De deelnemers zijn heel divers. Dit zijn niet specifiek vrouwen die voorheen al krachttraining of functionele fitness deden, ook vrouwen met weinig tot geen sportervaring doen mee. Dit sluit aan bij de missie van Core Academy dat álle vrouwen veilig, verantwoord en met plezier moeten kunnen sporten en bewegen. De coaches leren hoe zij de trainingen kunnen schalen en aanpassen zodat iedere deelnemer op haar eigen niveau en binnen haar eigen mogelijkheden veilig kan trainen.

Coaches van het PowerMama programma

De PowerMama Coaches geven de trainingen aan de deelnemers van het PowerMama Programma. Alle coaches zijn werkzaam in de fitness- of gezondheidsbranche, hebben een goede basisopleiding met anatomie en trainingsleer en hebben ruime ervaring met het geven van sportlessen. Zij hebben ervoor gekozen om meer kennis op te doen over trainen tijdens de zwangerschap omdat andere opleidingen en cursussen hier geen aandacht aan besteden. Na de Level 1 en Level 2 van Core Academy waren ze zo enthousiast over het werken met deze doelgroep dat ze besloten de PowerMama licentie af te nemen.

Bekkenfysiotherapeuten

Core Academy werkt samen met geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en heeft een netwerk opgezet om de samenwerking tussen PowerMama Coaches en bekkenfysiotherapeuten te bevorderen. Hierdoor kunnen vrouwen met klachten of twijfels makkelijk worden doorverwezen worden naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut en kunnen coach en therapeut goed overleggen waardoor de deelnemer of client de beste zorg en begeleiding krijgt.

Hoofddoel

Hoofddoel: Deelnemers aan het PowerMama Programma bewegen tot minimaal 38 weken zwangerschap op een veilige en verantwoorde manier en na afloop van het Powermama programma (binnen 1 jaar na de bevalling) zijn vrouwen terug op niveau van voor de zwangerschap, zodanig dat ze mee kunnen doen aan regulier sport- en beweegaanbod door het hebben van voldoende kennis, fysieke en mentale fitheid en motivatie.

Subdoel

Bovenstaand hoofddoel (veilig en verantwoord trainen tijdens en na de zwangerschap) is uitgesplitst in drie subdoelen. De gebruikte benamingen (opportunity, capability & motivation) zijn afgeleid van het Behaviour Change Wheel. Zie ook Hoofdstuk 3. Onderbouwing.

Subdoelen

 1. Toegankelijkheid (Opportunity):

1.1 Vrouwen die zwanger zijn en moeders tot 1 jaar na de bevalling zijn in de gelegenheid om te sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap doordat er veilig en verantwoord aanbod in de omgeving is in de eigen woonplaats of binnen een straal van 20 km.

      2. Capaciteit (Capability):

2.1 Fysieke capaciteit: Vrouwen die minimaal 8 weken meedoen aan het PowerMama Programma voelen zich fit(ter) en fysiek en mentaal klaar voor de bevalling. 90% van de deelnemende moeders traint tot 1 jaar postpartum door bij PowerMama of kan weer deelnemen aan regulier sportaanbod.

Cognitieve capaciteit:

2.2 Vrouwen die minimaal 8 weken deelnemen aan het PowerMama Programma weten hoe ze veilig en verantwoord kunnen sporten en bewegen tijdens de zwangerschap en hebben kennis over hun postpartum herstel tot 1 jaar na de bevalling. Ze zijn op de hoogte van de rode vlaggen en kunnen deze bij zichzelf herkennen en weten hier actie op te nemen.

 3. Motivatie (Motivation):

3.1 Vrouwen die minimaal 8 weken meedoen aan het PowerMama Programma zijn gemotiveerd om te sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap omdat ze de kennis hebben over de voordelen hiervan voor een gezonde zwangerschap en herstel na de bevalling.

3.2 Externe motivatie: Vrouwen die minimaal 8 weken meedoen aan het PowerMama Programma zijn gemotiveerd om te sporten en bewegen tijdens en na de zwangerschap omdat ze hiertoe gestimuleerd worden door de PowerMama Coaches en de andere deelnemers van de groep.

Opzet van de interventie

A: Opbouw van de interventie

 • Stap 1: Opleiding

 • Trainers en Coaches die meer willen leren over pre- en postnatale fitness doen eerst de Core Academy level 1 opleiding, en later vaak de level 2 opleiding. Beide opleidingen worden afgesloten met een testmoment. Als zij zich verder willen specialiseren nemen zij de PowerMama licentie af en krijgen zij toegang tot de bijbehorende permanente educatie.
 • Stap 2: Werving en intake
  De PowerMama Coaches zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van deelnemers. Ze worden hierbij ondersteund door Core Academy met marketingmateriaal, – ondersteuning en -coaching. Er wordt van iedere deelnemer een intake afgenomen, face to face of digitaal. Zie onderdeel ‘Inhoud van de interventie’ voor meer informatie over de intake.

 • Stap 3: Uitvoer PMP
  De trainingen worden minimaal 1 keer per week gegeven. De trainingen hebben een vaste opbouw waarin kracht, conditie en stabiliteit wordt getraind. Sommige deelnemers volgen het programma één keer en gaan daarna terug of door naar een andere trainingsvorm. Andere deelnemers volgen meerdere achtweekse cycli achter elkaar. Zij blijven gedurende de zwangerschap, komen na de bevalling weer terug en gaan door wanneer zij voldoende hersteld zijn en klaar zijn voor meer.

 • Stap 4: Doorstroming
  Het PMP is voor een specifieke doelgroep/levensfase. Wanneer zij niet meer tot de doelgroep behoren willen zij weer doorstromen naar wat zij deden voor de zwangerschap. De kennis die zij hebben opgedaan tijdens het PMP kunnen de vrouwen gebruiken in alle andere trainingsvormen.

B: Initiatiefnemer

De initiatiefnemer van de interventie is de coach die de opleiding voor PowerMama wil volgen of de deelnemer die mee wil doen aan het PMP.
Coaches zijn betrokken vanaf stap 1.

Deelnemers stromen in bij de tweede stap.

 

C: Omvang

 • Stap 1:
  De Level 1 en 2 opleidingen duren allebei 1 dag als deze op een fysieke locatie worden gevolgd. Online kunnen de deelnemers hun eigen tijd inplannen. De permanente educatie die bij de PowerMama licentie hoort is doorlopend.

 • Stap 2:
  De tijd die een PMC bezig is met marketing verschilt heel erg, het is een proces van werving en retentie dat continu doorgaat. Voor de intake moet er uitgegaan worden van minimaal een uur.

 • Stap 3:
  Het PMP duurt 8 weken, met een wekelijkse training van minimaal 60 minuten.

 • Stap 4:
  Deelnemers doen mee aan PowerMama tijdens de zwangerschap (vanaf 12 t/m 40 weken zwangerschap) en in de herstelperiode na de bevalling vanaf 6-10 weken postpartum. 90% van de vrouwen traint tot 1 jaar postpartum bij PowerMama. In uitzonderlijke gevallen (10%) zijn er zwangerschapsgerelateerde klachten die langer doorlopen (tot max 2 jaar postpartum). Minimale deelnameduur is 8 weken, omdat in de cyclus van 8 weken de belangrijkste theoretische kennis en de basisbewegingen aan bod komen.

Voorbereiding van de interventie:

Commerciële voorbereiding:

Core Academy heeft een stappenplan gemaakt hoe een PowerMama Programma geïntroduceerd kan worden op een nieuwe locatie.

 • Stap 1: Plan een startdatum
  -Kies een geschikte startdatum
  -Maak een backplanning met de te nemen stappen
  -Kies het geschikte moment voor de training

 • Stap 2: Maak programma bekend
  -Maak pagina op website met inschrijfformulier
  -Maak Facebook event
  -Vraag kennissen/bestaande leden te delen en te taggen
  -Verstuur mailing aan je totale bestand

 • Stap 3: Benader of creëer netwerkà flyers, win-acties, gezamenlijke uitingen
  -Verloskundigen, bekkenfysio’s, huisartsen/gezondheidscentra, kraamzorg, bedrijven die zich richten op moeders en scholen/kinderopvang

 • Stap 4: Pers benaderen
  -persbericht met foto’s en uitnodiging om bij de lancering/training te zijn
  -lokale kranten/radio/tv
  -lokale websites
  -social media met regio-nieuws

 • Stap 5: Lanceerplan maken
  -Post op social media
  -FB live en Instagram live
  -Advertenties op FB en Instaram
  -Bel media na
  -Bel netwerk na

Inhoudelijke voorbereiding:

De inhoudelijke voorbereiding bestaat uit doornemen van de intakes en voorbereiden op de situaties, blessures, wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers in de groep. Verder verdiepen de PMC zich in de trainingsprogramma’s en nemen zij de bijbehorende theorie opnieuw door. Per les bereiden ze de training voor door te kijken welke oefeningen en materialen er gebruikt worden en hoe zij die eventueel kunnen aanpassen aan de deelnemers in de groep.

 

Locaties en Uitvoering

Organisatie(s) uitvoering interventie
Alle PowerMama coaches zijn gediplomeerde fitnessinstructeurs of medisch professionals. Denk hierbij aan personal trainers, CrossFit coaches, (bekken)fysiotherapeuten en verloskundigen. Zij zijn dus al opgeleid om mensen te kunnen trainen en begeleiden. Deze mensen hebben dus een vooropleiding gehad voordat zij mogen deelnemen aan de opleiding tot PowerMama Coach. De volgende vooropleidingen worden goedgekeurd door Core Academy om mee te doen aan de opleiding:

 • Fitvak A en B

 • CrossFit level 1

 • Basisopleiding fysiotherapie

 • Bachelor verloskunde

 • NASM-personal trainer opleiding

Locatie uitvoering interventie
De interventie kan worden uitgevoerd op verschillende locaties afhankelijk van het programma dat gegeven wordt. Voor het functional fitness programma is het belangrijk dat er een ruime en veilige binnenruimte is. Denk hierbij aan een sportschool of CrossFit box. Er zijn materialen aanwezig waar mee getraind wordt en er zijn faciliteiten zoals een toilet en kleedruimte aanwezig. De buitentrainingen (outdoor programma) worden buiten gegeven. Denk hierbij aan een park of andere veilige plek. In de avonduren is het belangrijk dat hier verlichting is en dat de ondergrond niet te onstabiel is. Bij de buitentrainingen wordt minimaal materiaal gebruikt, voornamelijk elastieken.

Er zijn vier verschillende trainingsprogramma’s. De programma’s zijn: PT & Small group, lifestyle, outdoor en functional fitness. Voor ieder programma zijn verschillende versies uitgewerkt. Alle programma’s volgen de opbouw die is beschreven onder ‘Aanpak’. In die trainingsprogramma’s wordt gebruik gemaakt van materialen die bij de locatie passen.

De gemiddelde groepsgrootte is 8 deelnemers. Door deze groepsgrootte is de PowerMama Coach in staat om iedereen (indien nodig) voldoende individuele aandacht te geven.

In principe zijn de antwoorden op A en B gelijk omdat alle licentiehouders andere initiatiefnemers of uitvoerders zijn. Core Academy heeft als interventie eigenaar geen eigen locaties.

Qua marketing is het zo verdeeld dat Core Academy de landelijke communicatie doet en de licentiehouders de lokale communicatie doen in hun eigen regio.

Het is belangrijk voor Core Academy dat het PMP zo bekend mogelijk wordt in Nederland en België. Hoe bekender de interventie is, hoe meer PowerMama locaties verschijnen. Hoe meer PowerMama locaties er zijn, hoe meer (aanstaande) moeders deel zullen nemen aan de trainingen. Dit draagt bij aan de missie van Core Academy en de doelstelling van PowerMama om zoveel mogelijk (aanstaande) moeders op een veilige, verantwoorde en plezierige manier te laten sporten en bewegen.

 • Vergroting van de bekendheid van het PMP: Om het bereik van de interventie te vergroten besteedt Core Academy veel aandacht aan marketing en het ondersteunen van de PMC bij bekendheid en werving van deelnemers. Ten eerste zijn er de social mediakanalen. Op deze kanalen wordt met regelmaat gepost. De PowerMama kanalen richten zich op het informeren en werven van deelnemers (B2C) en de Core Academy kanalen richten zich op het informeren en werven van trainers en coaches (B2B). Ten tweede wordt het netwerk van professionals gebruikt door het opzetten van het PowerMama Bekkenfysionetwerk. Hiermee worden erkende bekkenfysiotherapeuten verbonden met het PowerMama Programma. Ten derde gaat PowerMama samenwerkingen aan met andere bedrijven die zich bezighouden met zwangerschap en/of sporten. Dit is bijvoorbeeld het geval met de app ‘How about mom’ en het schrijven van blogs voor verschillende bladen. Al deze partners worden ook ingezet als expert bij de permanente educatie van de PMC.
 • Implementatie van het PMP: In het onderdeel ‘aanpak’ wordt meer verteld over het stappenplan voor het lanceren van het PMP in een nieuw gebied. Op deze manier worden de PMC gesteund bij het opstarten en opbouwen van hun eigen netwerk. De benodigde informatie van het stappenplan is terug te vinden in de online leeromgeving om alle PMC een goede start te geven.
 • Borging: Als het PMP draait op een locatie kan er steeds verder gebouwd worden aan het lokale netwerk. Core Academy helpt hierbij door tips te geven en masterclasses hieraan te besteden. Daarnaast kunnen de PMC voor vragen altijd terecht bij Core Academy (Yousra en Josine) en kunnen zij gebruik maken van de besloten community op Facebook.

Materialen voor marketing/werving:

 • Flyers/posters
 • Social mediaberichten
 • Persberichten
 • Logo’s
 • Beeldmateriaal
 • Stappenplan lancering PMP
 • Advies over marketing(plannen) en sales
 • Gebruiksrechten naam PowerMama
 • Vermelding op website Core Academy

Bijscholingen/kennis

 • Interviews met professionals
 • Nieuwe inzichten omtrent zwangerschap en sporten
 • Alle bijscholingen digitaal
 • Factsheets
 • Handleiding
 • Uitgewerkte trainingsprogramma’s

Alle materialen zijn voor PowerMama coaches te vinden in de online leeromgeving.

Verder kunnen PMC PowerMama kleding (shirts en vesten) bestellen bij Core Academy. Deelnemers kunnen ook T-shirts en tops kopen op de website.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie