Spring naar content
Naar alle interventies

RealFit

Doelgroep

Jongeren die bij de aanvang van de interventie:

 • de leeftijd van 13 tot 18 jaar hebben;
 • een te hoge Body Mass Index (BMI) hebben, conform de afkapwaarden voor jongeren, maar geen morbide obesitas;
 • gemotiveerd zijn om deel te nemen en steun van ouders/gezin ontvangen.

Doel

Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar met een te hoge BMI (vanaf 21,9 tot en met 30, zie tabel 1), die meedoen aan RealFit, realiseren duurzaam een afname of stabilisatie van hun overgewicht.

Aanpak in het kort

RealFit bestaat uit een intake door diëtist (45 minuten) 3 beweeglessen (60 minuten), 3 voedingslessen (60 minuten) en 3 individuele consulten (30 min) met een diëtist en een psychologieprogramma (10 lessen van 60 minuten). De ouderparticipatie omvat 3 bijeenkomsten van 1.5 uur. De meetmomenten zijn voor de start van RealFit, meteen na de 13 weken durende RealFit interventie en na een half jaar follow-up.

Het Handboek RealFit omvat informatie die zowel op beleids- als uitvoerend niveau nodig is om de implementatie van RealFit op een uniforme en een kwalitatief goede manier plaats te laten vinden. Er zijn documenten beschikbaar met alle formats en voorbeelddocumenten voor de organisator met o.a. folders, flyers en posters. Op de website van Huis voor Beweging is alle actuele informatie te vinden.

Gezien de multidisciplinaire aanpak is het programma bruikbaar voor iedereen, die vanuit zijn professie te maken heeft met de gezondheidsverbetering en sportstimulering van jongeren met overgewicht. Samenwerking tussen verschillende organisaties is hierbij waarschijnlijk noodzakelijk omdat een diëtist, psycholoog / gedragstherapeut en beweeginstructeur nodig zijn voor de uitvoering van RealFit. Organisaties die mogelijk kunnen samenwerken om RealFit op te zetten zijn: fitnesscentra, thuiszorgorganisaties, GGD, de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, scholen, fysiotherapeuten en diëtisten. In de voorbereidende cursus RealFit wordt de inhoud van RealFit behandeld en wat er nodig is voor de uitvoer van de cursus.

RealFit wordt meestal uitgevoerd in een fitnesscentrum. Er is een aantal redenen waarom is gekozen voor een fitnesscentrum:

 • Er wordt een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten aangeboden, waarbinnen het aspect ‘plezier’ goed benadrukt kan worden;
 • Het is laagdrempelig, het kan ‘om de hoek’ plaatsvinden;
 • Binnen een fitnesscentrum is de cursus sport en geen therapie;
 • Begeleiding wordt verzorgd door professionele sportinstructeurs (mbo/hbo sportopleiding).

De instructeurs kunnen de deelnemers een juiste manier van bewegen aanleren tijdens de bijeenkomsten, die ook in andere settings kan worden gehanteerd.

RealFit is tot 2019 al meer dan 105 keer uitgevoerd.

Meer informatie

  over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

 • Beschrijving RealFit

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goede aanwijzingen voor effectiviteit
 • Datum erkenning: 30 september 2021
Dit is een erkende interventie