Spring naar content
Naar alle interventies

Samen Gezond Eten en Bewegen

Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) om vrouwen met overgewicht en met een lage sociaaleconomische status te begeleiden naar een blijvend verbeterde ervaren gezondheid. Uniek aan deze interventie is dat een deel van de deelnemers wordt opgeleid om zelf de basiscursus te geven. Dit zijn dus vrouwen uit dezelfde doelgroep, wat de laagdrempeligheid en herkenning voor deelnemers bevordert. Zij worden daarbij ondersteund door een communitybuilder.

Na de intake starten de deelnemers met fase 1, een basiscursus van acht weken en minimaal 2 terugkombijeenkomsten in het jaar na start van de interventie. Na deze eerste fase is er de mogelijkheid om een aanvullende 10-weekse cursus te volgen waarin wordt geleerd hoe de deelnemers zelf een cursus kunnen leiden (fase 2). Ze worden hierin begeleid door de beweeg-, voedings- en een coachprofessional. Na het afronden van deze tweede fase gaan de deelnemers (nu ervaringsdeskundigen in opleiding genoemd) de basiscursus geven aan nieuwe deelnemers met hulp van de eerder genoemde professionals (fase 3). Zo ontstaan er twee groepen binnen de interventie: een groep die wordt begeleid door professionals (beweegprofessionals en voedingsprofessionals) en een groep die grotendeels wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen blijven na deze cyclus beweeglessen en voedingslessen geven (de basiscursus) en worden daarbij gecoacht door de communitybuilder.

Doelgroep

Vrouwen met overgewicht en een ongezonde leefstijl, die een lage sociaaleconomische status hebben. Er is nauwe samenwerking in het gehele traject tussen verschillende professionals van de sectoren gemeente, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en sport voor noodzakelijke ondersteuning van deelnemers.

Doel

Deelnemers hebben na afloop van de interventie een blijvend betere ervaren gezondheid. Een betere ervaren gezondheid wordt bereikt doordat de deelnemers een gezonder eet- en beweegpatroon hebben en ze kunnen deze beter ervaren gezondheid behouden door een vergroting van hun participatie.

Aanpak in het kort

Vanuit een samenwerkingsverband uit de sector zorg, welzijn en/of sport wordt de interventie opgestart. Na de werving van deelnemers en ervaringsdeskundigen start de 8-weekse basiscursus, bestaande uit beweeg- en voedingssessies begeleid door professionals. Een deel van de deelnemers stroomt door om opgeleid te worden om zelf basiscursussen te geven en wordt daarbij begeleid door de professionals. Na dit traject geven deze ervaringsdeskundigen zelf de basiscursus aan nieuwe deelnemers, met ondersteuning van de communitybuilder. De interventie wordt doorlopend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De interventie-eigenaar heeft verschillende materialen ontwikkeld voor het gehele samenwerkingsverband (overeenkomsten, scholingsmateriaal), communitybuilders (handleiding, toolkit, folders), deelnemers (cursusmap), ervaringsdeskundigen (informatiefolder, draaiboek) en uitvoerend professionals (draaiboek) die met SGEB aan de slag willen. Alle materialen kunnen aan de lokale situatie aangepast worden in overleg met de interventie-eigenaar. Alle materialen zijn begrijpelijk voor deelnemers met een laag opleidingsniveau en matige kennis van de Nederlandse taal.

SGEB is zo ontwikkeld dat organisaties binnen de sectoren gemeente, zorg, welzijn en sport- en beweegaanbod in heel Nederland de interventie kunnen uitvoeren. Zo kunnen gemeentelijke diensten (zoals een GGD), welzijnsorganisaties, zorginstellingen, overkoepelende sportorganisaties en sportverenigingen zijn allemaal geschikt om de organisatie van de interventie op zich te nemen. Eén organisatie binnen bovenstaande sectoren fungeert als trekker en treedt op als projectleider van SGEB. Deze projectleider zoekt samenwerkingspartners die samen kunnen en willen zorgen voor het hele netwerk dat nodig is om duurzaam gezonder gedrag te bewerkstelligen. Missende partijen kunnen worden aangevuld met behulp van een aanwezige overkoepelende sportorganisatie of gemeentelijke dienst op het gebied van sportstimulering dan wel instantie die zich inzet voor eerstelijns zorgverleners zoals een Regionale Ondersteuningsstructuur.
De interventie wordt uitgevoerd op een locatie die geschikt is voor ten minste 10 personen om tegelijkertijd te sporten. Hierbij kan gedacht worden aan een buurthuis in de wijk, een trainingsruimte in een fysiotherapiepraktijk of een andere geschikte sportlocatie in de wijk (bijvoorbeeld gymzaal of sportschool). De voedingslessen kunnen op dezelfde locaties worden gegeven, maar ook in de praktijk van de voedingsprofessional.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 14 november 2019
Dit is een erkende interventie