Spring naar content
Naar alle interventies

Simpel Fit!

Simpel Fit! is een cursus over opvoeding, voeding en beweging gericht op moeders met Turkse achtergrond met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die (dreigend) overgewicht hebben. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Naast 5 ‘reguliere’ bijeenkomsten wordt ook een bijeenkomst ‘sport en spel’ en een gezinsbijeenkomst georganiseerd, waarvoor ook vaders worden uitgenodigd. Bij de bijeenkomst ‘sport en spel’ kunnen deelnemers met hun kinderen kennismaken met het lokale sport- en beweegaanbod. De gezinsbijeenkomst vindt na een aantal weken plaats (als een terugkombijeenkomst ter preventie van ‘terugval’). In iedere bijeenkomst wordt een half uur met de deelnemers bewogen. Zo maken ze kennis met verschillende manieren om zelf en met hun kinderen te bewegen. De cursus sluit aan bij de cultuur en taal van de doelgroep. Dit betekent dat voedings-, bewegings- en slaapadviezen aansluiten bij de cultuur van de doelgroep en dat er voorbeelden worden gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Doelgroep

Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Doel

Het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie van overgewicht en obesitas wordt verminderd.

Aanpak in het kort

Simpel Fit! is een cursus van 7 bijeenkomsten over opvoeden, voeding en beweging gericht op moeders met Turkse achtergrond met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die (dreigend) overgewicht hebben die rekening houdt met de Turkse taal en cultuur.

  • draaiboek Simpel Fit! voor de cursusleidster, met een beschrijving van de cursusopzet, voorbeelddocumenten, links naar filmpjes en aandachtspunten bij de organisatie van de cursus en een uitwerking van elke cursusbijeenkomst;
  • Prezi presentaties van elke cursusbijeenkomst;
  • foldermateriaal Voedingscentrum en Hartstichting;
  • beweegtasjes (met beweegmaterialen).

De cursus Simpel Fit! kan worden uitgevoerd door zorg- en welzijnsorganisaties die een of meerdere medewerkers in dienst hebben die bekend zijn met de Turkse taal en cultuur en die voldoen aan de opleidingseisen. De cursus wordt gegeven bij een ‘gastorganisatie’, zoals bij welzijnsorganisaties, bij vrouwenverenigingen, op scholen of in moskeeën.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 07 februari 2019
Dit is een erkende interventie