Spring naar content
Naar alle interventies

Skills4Life

Skills4Life is een integrale interventie voor jongeren met een te hoog BMI. Tijdens een 16 weken durende interventie, opgedeeld in 4 blokken van 4 weken, krijgen ze de eerste 3 weken elke week een voedings- en gedragsles en een beweegtraining. Daarnaast zijn er ouder-kind fitnesssessies in deze weken. Elke 4e week is er een Rots-en-Watertraining, een ouder-kind workshop t.a.v. beweging of voeding, en een ouderbijeenkomst met als doel kennis van voeding, beweging en opvoeding over te dragen.

Na dit traject stromen de jongeren door naar de derde fase: handhaving. Hierbij volgen ze gedurende 16 weken proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders waarbij toegewerkt wordt naar instroom in reguliere sportlessen. Tevens vinden er nog follow-up bijeenkomsten plaats voor de jongeren en hun ouders.

Doelgroep

Jongeren tussen 12-17 jaar met overgewicht of obesitas, bepaald door de afkapwaarden corresponderend voor de leeftijd, en hun ouders, die ondersteuning krijgen in het toepassen van gezond gedrag binnen het gezin.

Doel

Dat de jongeren en hun ouders, middels beweegtrainingen, voedingslessen en workshops de kennis en vaardigheden bijbrengen om een gezonde leefstijl aan te wenden, vast te houden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongeren te verbeteren. Dit wordt vastgesteld door tussentijdse evaluaties en door het invullen van de eindevaluatie door de jongeren en hun ouders.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit 3 fasen: eerst is er de (jaarlijkse) signalering van het overgewicht vanuit zorgprofessionals of voortgezet onderwijs. Bij een te hoge BMI volgt doorverwijzing naar fase 2: de interventie met beweeglessen en voeding- en gedragslessen. In de derde fase volgt de handhaving. Door langzame afbouw van de intensiteit van begeleiding verloopt de overgang naar het zelfstandig behouden van de gezonde leefstijl soepel.

Er moet een gymzaal voorhanden zijn om de trainingen te geven en een theorielokaal waar de ouderbijeenkomsten, en voeding- en gedragslessen kunnen plaatsvinden. Er is geen gelimiteerde lijst voor spelmateriaal maar ballen, banken, touwen, matten en kegels en pionnen dienen zeker deel uit te maken van spelmateriaal. Materiaal voor de ouderbijeenkomsten, voedings- en gedragslessen zijn op aanvraag.

Belangrijk ten aanzien van de locatie is dat:

  • De locatie centraal ligt in de omgeving zodat deze goed bereikbaar is voor alle deelnemers.
  • De locatie beschikt over een gymzaal én een leslokaal (voor de voeding- en gedragslessen jongeren, en ouderbijeenkomsten).
  • De gymzaal beschikt over minimaal 1 klimraam (liefst 2), 2 á 3 banken, minimaal 4 dunne matten, 1 dikke mat, 2 touwen om de dikke mat mee te bevestigen, en 1 dik touw om ‘de berg op te klimmen’. Dit zijn de materialen die minimaal nodig zijn om de testen te kunnen uitvoeren. Voor de lessen is het handiger als er meer materiaal is zodat makkelijker gevarieerd kan worden in beweegsituaties in groepjes van verschillend niveau. Hoeveel ideaal is, is ook te vinden in de materiaallijst in de bijlage van het handboek van de interventie.

De organisaties die de interventie kunnen uitvoeren zijn instanties die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van de jongeren zoals JGZ, kinder- of huisartsen, (kinder)fysiotherpeutische instellingen, diëtistenpraktijken en het voorgezet onderwijs.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 03 oktober 2019
Dit is een erkende interventie