Spring naar content
Naar alle interventies

Sportbouwer

Sportbouwer wil sportvaardigheden bij kinderen van 6-12 jaar met DCD of een motorische ontwikkelingsachterstand verbeteren. De interventie bestaat uit twaalf lessen, in blokken van vier weken. Per blok kiest het kind twee sportvaardigheden uit om te leren. Elke sportvaardigheid is opgedeeld in acht of twaalf stappen, waarbij voor elke stap een voorbeeldfilmpje beschikbaar is op de Sportbouwer-website. Het instapniveau wordt bepaald door de mate waarin een kind een vaardigheid al beheerst. Zodra een kind een stap beheerst, volgt de volgende stap, zodat kinderen steeds kleine succeservaringen opdoen. Door dit stapsgewijs leren/foutloos leren blijven ze gemotiveerd om te oefenen. Kinderen worden actief betrokken bij het leerproces, door zelf sportvaardigheden te kiezen, leerdoelen te stellen, een planning te maken en het leerproces te monitoren m.b.v. een zelfsturingcyclus. Ouders worden betrokken in dit proces om te faciliteren dat kinderen ook thuis met de gekozen sportvaardigheden en zelfregulatiecyclus oefenen.

Doelgroep

Kinderen van 6-12 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand, waaronder ook kinderen met DCD. Gezien diagnosestelling voor DCD lastig is, richten we ons met Sportbouwer op de bredere doelgroep van kinderen met een motorische achterstand. Deze kinderen ervaren dezelfde problematiek: ze hebben een achterstand in de ontwikkeling van sportvaardigheden en moeite met het coördineren van bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenoten.

Doel

Het bevorderen van de sportvaardigheden van kinderen met een motorische achterstand. Na afloop van Sportbouwer zijn kinderen motorische vaardiger op de door hun gekozen sporten, na een blok van 4 weken is ten minste 70% van de kinderen minimaal drie stappen vooruit gegaan op de gekozen sport(en). Op deze manier beogen we kinderen toe te rusten voor actieve en langdurige deelname aan de sport- en beweegcultuur in hun vrije tijd.

Aanpak in het kort

Sportbouwer bestaat uit twaalf wekelijkse, individuele of groepsgewijze lessen van 45-60 minuten. Daarnaast wordt thuis geoefend. Er wordt gewerkt in blokken van vier weken. Tijdens de eerste les van elk blok bepaalt het kind welke sportvaardigheden het wil leren, wordt het beginniveau vastgesteld en stelt het kind doelen. Per sportvaardigheid zijn er acht of twaalf niveaustappen, met voor elke stap een voorbeeldfilmpje ter instructie. Na elke les evalueert het kind. De zelfsturingscyclus ondersteunt in dit proces.

Sportbouwer bestaat uit een website (www.sportvaardig.nl/oefeningen/) en een app (sportbouwer) waarop voor alle stappen per sportvaardigheid een voorbeeldfilmpje beschikbaar is. Van elke sport is een eveneens een sportkaart beschikbaar. Om docenten en kinderen te ondersteunen bij het doorlopen van de zelfsturingcyclus, zijn een werkboek en planbord ontwikkeld. Voor docenten zijn een coachhandleiding en flyer beschikbaar.

Locatie:

  • basisschool (regulier (bo)/speciaal basisonderwijs (sbo)) en het speciaal onderwijs (so);
  • kinderfysiotherapiepraktijk.

Een randvoorwaarde hierbij is de beschikbaarheid van sport- en spelmaterialen voor de verschillende activiteiten. Op de sportkaart is aangegeven welk materiaal nodig is voor de uitvoering van de sportactiviteit.

Uitvoerder:

  • vakdocent bewegingsonderwijs met ervaring met kinderen met motorische ontwikkelingsachterstanden;
  • MRT Kinderfysiotherapeut.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

  • Hanzehogeschool

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 04 april 2023
Dit is een erkende interventie