Spring naar content
Naar alle interventies

Super COOL!

Super COOL! is een sport- en maatjesinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt is “Iedereen kan sporten” (Gemeente Almere, 2022). Super COOL! is een samenwerkingsverband tussen Sport-, Zorg- en Welzijnsinstellingen.

De missie is: Het nastreven van een inclusieve samenleving door het sporten samen met maatjes. Daarmee voorkomt Super COOL! sociale uitsluiting van deelnemers.

De visie is: Super COOL! draagt ertoe bij, dat meer mensen met een verstandelijke beperking samen met sportmaatjes deelnemen aan sportieve -en maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunt daarbij is: “Iedereen kan sporten”. Super COOL! sluit niemand uit. Iedereen (zowel deelnemers als vrijwilligers) kan meedoen op zijn of haar niveau.

De kernwaarden zijn:

 • Door uit te gaan van de mogelijkheden van de deelnemers en het inzetten van maatjes zorgt super COOL! middels sport, dat mensen met een verstandelijke beperking deel gaan uitmaken van de maatschappij en fitter, vitaler, zelfstandiger en zelfverzekerder worden.
 • De wens is dat zowel deelnemers en vrijwilligers een afspiegeling zijn van de samenleving met verschillende culturen en achtergronden.
 • Deelnemers bereiken die nog niet structureel sporten en helpen bij het wegnemen van drempels om wekelijks te gaan sporten.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep bij het sport- en maatjes programma zijn mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd variërend van 18 t/m 65 jaar. Qua woonsituatie, woont circa 57% intramuraal; 20% zelfstandig met persoonlijk budget begeleider (pgb); 23% bij ouder(s) thuis.

De intermediaire doelgroep zijn de vrijwilligers, die als sportmaatjes, iets terug willen doen voor de samenleving, zich betekenisvol willen inzetten voor de maatschappij en mensen met een verstandelijke beperking willen ontmoeten.

Doel

Super COOL! is een sport- en maatjes initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking en wordt als interventie ingezet ter voorkoming van sociale uitsluiting en sociaal isolement. Als middel hiertoe brengt Super COOL! mensen met een verstandelijke beperking wekelijks in beweging samen met hun maatje(s).

Het streven is dat circa 80% van de deelnemers na het volgen van het programma aangeeft dat ze andere mensen en meer mensen hebben ontmoet dan voorheen, gezelligheid hebben ervaren, en meer zijn gaan sporten en bewegen, met een maatje of zelfstandig en zich fitter voelen.

Aanpak in het kort

Super COOL! onderscheidt zich van een regulier aanbod van aangepast sporten bij sportverenigingen door het samen sporten mét vaste Super COOL! sportmaatjes en het aanbod van verschillende sporten. Super COOL! organiseert en doet ook mee aan lokale, regionale en (inter-) nationale evenementen en wedstrijden in samenwerking met o.a. Special Olympics Nederland (Home – Special Olympics Nederland)

Iedere deelnemer schrijft zich in voor het sportaanbod dat in de periode van vier of vijf weken wordt aangeboden. Daar ontmoeten de deelnemers en vrijwilligers elkaar. Na die 5 weken kunnen deelnemers er voor kiezen om mee te gaan doen aan de volgende sport, of om lid te worden van de sportvereniging.

Super COOL! beschikt over de volgende materialen:

 • Website voor deelnemers, uitvoerders en belangstellenden: Sporten is Super COOL!
 • Handboek voor uitvoerende professionals, begeleiders en vrijwilligers.
 • Flyers ter aankondiging van de activiteiten van Super COOL!
 • Werkplan Super COOL! (doelstellingen en activiteiten van het lopende kalenderjaar)
 • Activiteitenschema (planning van het sportaanbod voor het lopende kalenderjaar)
 • Brochure voor deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, sportverenigingen, gemeentelijke sport- en welzijnsafdelingen en overige belangstellenden.
 • Effectmeting.

Super COOL! wordt uitgevoerd door een coalitie van sport-, zorg- en welzijnsorganisaties, waarbij de coördinatie, organisatie en afstemming is in handen van een projectleider.

Sport: Diverse lokale sportverenigingen. De sporten kunnen op de locatie van de sportverenigingen zelf worden uitgevoerd.

Zorginstellingen gericht op mensen met een verstandelijke beperking: denken aan Triade/Vitree. Philadelphia, Amerpoort en ‘s Heeren Loo.

Welzijnsinstelling op gemeentelijk niveau, waar de inzet en coördinatie van vrijwilligerswerk geregeld wordt.

De interventie is niet gebonden aan een vaste locatie. De sportaccommodatie van elke sport is de ruimte waar de sociale ontmoeting plaatsvindt.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed beschreven
 • Datum erkenning: 28 september 2023
Dit is een erkende interventie