Spring naar content
Naar alle interventies

The Daily Mile

Een schoolklas voert gedurende minimaal drie maanden op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. Uitvoeren van The Daily Mile houdt in dat de hele klas naar buiten gaat en 15 minuten wandelt, jogt of rent (de intensiteit van de uitvoering is afhankelijk van de fitheid en verschilt daarom per leerling). Voorwaarde is dat The Daily Mile op minimaal matige tot intensieve intensiteit wordt uitgevoerd. Scholen worden gestimuleerd om The Daily Mile structureel in te zetten.

Doelgroep

Alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is ongeveer tussen 6 en 12 jaar.

Doel

Kinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na drie maanden deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).

Aanpak in het kort

Scholen registreren zich via de website van The Daily Mile. Na de aanmelding ontvangen zij een gratis startpakket en kunnen zelfstandig aan de slag gaan. Om scholen betrokken en gemotiveerd te houden, communiceert JOGG regelmatig met scholen over nieuwe ontwikkelingen rondom en ervaringen van andere scholen met The Daily Mile, bijvoorbeeld via de website, nieuwsbrieven en social media. Als een school een jaar The Daily Mile heeft uitgevoerd, kan zij een gratis ‘Ga zo door-pakket’ aanvragen. Ook biedt JOGG ondersteuning op aanvraag en kunnen scholen één van de ambassadeurs (Erben Wennemars en Nicole Beukers) op school uitnodigen. 

Voor de uitvoering van The Daily Mile zelf hebben scholen geen materiaal nodig. JOGG biedt ter ondersteuning en inspiratie materialen aan scholen, zoals het startpakket en het ‘Ga-zo-door-pakket’.

The Daily Mile wordt tijdens lestijd door scholen uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert (niet in pauzetijd of tijdens bewegingsonderwijs) en begeleidt de activiteit.

The Daily Mile wordt op het buitenterrein van de school of buiten het schoolterrein (bij voldoende supervisie) gelopen. Om scholen te ondersteunen bij het bedenken en uitzetten van een parcours, is een omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. Bijvoorbeeld: een deel van het parcours is niet zichtbaar voor leerkrachten. Oplossing: jonge kinderen kunnen samen met oudere kinderen rennen. De omgevingsanalyse is op de website van The Daily Mile te vinden.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 23 september 2021
Dit is een erkende interventie