Spring naar content
Naar alle interventies

The Daily Mile

Een schoolklas voert gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. Uitvoeren van The Daily Mile houdt in dat de hele klas naar buiten gaat en 15 minuten wandelt, jogt of rent (de intensiteit van de uitvoering is afhankelijk van de fitheid en verschilt daarom per leerling). Voorwaarde is dat The Daily Mile op minimaal matige tot intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

Aerobe fitheid, oftewel uithoudingsvermogen, is een belangrijke indicator voor de gezondheid van kinderen en jongeren (Ortega, 2008). Een goed uithoudingsvermogen (fitheid) gaat gepaard met minder overgewicht, een betere psychische gezondheid en een kleiner risico op hart- en vaatziekten (Lang et al., 2017; Ortega et al., 2008). Fitte kinderen voelen zich bovendien zowel fysiek als mentaal beter dan kinderen die niet fit zijn, zij ervaren een betere kwaliteit van leven (Evaristo et al., 2019). Aan de andere kant blijkt dat een laag uithoudingsvermogen op jonge leeftijd gerelateerd is aan een vergrote kans op vroegtijdig overlijden (Högström et al., 2016). Op jonge leeftijd fit, en daarmee grotere kans om gezond te zijn levert dus gezondheidsvoordelen op, zowel op korte als lange termijn.

The Daily Mile is bedoeld voor kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is ongeveer tussen 6 en 12 jaar.

Alle basisscholen/klassen kunnen aan The Daily Mile deelnemen, er zijn geen specifieke soorten schoolklassen of subgroepen kinderen als doelgroep gedefinieerd. Elke leerling kan op zijn of haar eigen niveau/binnen zijn/haar eigen mogelijkheden aan The Daily Mile deelnemen (zie paragraaf 1.3, inhoud van de interventie).

Leerkrachten van basisscholen vormen de intermediaire doelgroep van The Daily Mile. Leerkrachten zijn bepalend voor de uitvoering van The Daily Mile, omdat zij voor de structurele implementatie van The Daily Mile zorgen.

Alle leerkrachten kunnen The Daily Mile uitvoeren. Er is geen (bij)scholing of training vereist om The Daily Mile uit te kunnen voeren.

Hoofddoel

Kinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na één schooljaar deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).

Subdoel

 • Kinderen zijn minimaal één schooljaar tenminste drie keer per week gedurende vijftien minuten matig intensief fysiek actief tijdens de schooldag, waardoor het uithoudingsvermogen wordt vergroot.
 • Leerkrachten zijn voldoende gemotiveerd om The Daily Mile minimaal een schooljaar met hun klas uit te voeren.

Opzet van de interventie

Fase 0 Werving/voorbereiding

Een leerkracht/directeur van een basisschool heeft van The Daily Mile gehoord, bijvoorbeeld via sociale media of een JOGG-regisseur, en wil The Daily Mile gaan uitvoeren. Deze initiatiefnemer gaat direct naar fase 1 door of brengt The Daily Mile eerst bij collega’s onder de aandacht, om leerkrachten van meer klassen/de hele school enthousiast te maken om deel te nemen.

Fase 1 Aanmelding

Initiatiefnemers (leerkrachten of directeuren) melden hun school aan via de website www.thedailymile.nl. Na aanmelding ontvangt de school een startpakket (zie hoofdstuk 2, materialen). Met de informatie uit het startpakket en van de website van The Daily Mile start de school met de uitvoering.

Fase 2 Uitvoering

De schoolklassen lopen gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile. De uitvoering van The Daily Mile kost ongeveer 15 minuten per keer. Bij voorkeur wordt The Daily Mile dagelijks uitgevoerd, dus vijf keer per week. Om juiste uitvoering en motivatie van leerkrachten te stimuleren biedt JOGG ondersteuning in de vorm van materialen, ambassadeurs, campagnes en twee vragenlijsten over de uitvoering en ervaringen.

Fase 3 Borging

Tijdens fase 2 worden scholen op verschillende manieren gestimuleerd om The Daily Mile op de juiste manier uit te voeren en dit ook vol te houden. Dit bevordert de borging. Daarnaast stimuleert JOGG scholen om The Daily Mile in het schoolbeleid en het curriculum in te bedden, zodat deelname van scholen structureel wordt.

Locaties en Uitvoering

The Daily Mile wordt tijdens lestijd door scholen uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert en begeleidt de activiteit.

The Daily Mile wordt op het buitenterrein van de school of buiten het schoolterrein (bij voldoende supervisie) gelopen. Om scholen te ondersteunen bij het bedenken en uitzetten van een parcours, is een omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. Bijvoorbeeld: een deel van het parcours is niet zichtbaar voor leerkrachten. Oplossing: jonge kinderen kunnen samen met oudere kinderen rennen. De omgevingsanalyse is op de website van The Daily Mile te vinden.

Scholen die zich hebben geregistreerd via de website van The Daily Mile ontvangen van JOGG een startpakket (zie hoofdstuk 2, materialen). Dit startpakket geeft scholen handvatten om The Daily Mile op te starten en te blijven uitvoeren gedurende een schooljaar. Ook kunnen scholen een stappenplan dat op de website staat gebruiken voor het opstarten en uitvoeren van The Daily Mile (https://thedailymile.nl/aan-de-slag/). Na zes weken ontvangen scholen een mail van JOGG waarin nogmaals wordt benoemd dat scholen voor eventuele ondersteuningsvragen bij JOGG terecht kunnen. Ook in de vragenlijsten die scholen na drie en zes maanden ontvangen is voldoende ruimte voor ondersteuningsvragen.

In het startpakket, in de mail na zes weken en op de website staat een emailadres vermeld waar scholen naar toe kunnen mailen met hun ondersteuningsvraag. Vanuit JOGG worden zij vervolgens geholpen. Ook kan een JOGG-regisseur uit de gemeente waar de school staat ondersteuning bieden.

Ten behoeve van de werving: via de website van The Daily Mile is alle benodigde informatie over The Daily Mile beschikbaar. JOGG maakt tevens actief gebruik van sociale media om scholen enthousiast te maken voor The Daily Mile.

JOGG heeft ter ondersteuning van de implementatie en uitvoering een aantal ondersteunende materialen ontwikkeld.

1. Na aanmelding ontvangen scholen een gratis startpakket van JOGG, met daarin de volgende materialen:

 • Informatiefolder voor de initiatiefnemer (leerkracht/directeur). In de folder wordt The Daily Mile uitgelegd, staan tips voor creëren van draagvlak en uitvoering en staan succesvolle verhalen van initiatiefnemers die The Daily Mile reeds uitvoeren.
 • Informatiefolder voor andere leerkrachten. In de folder staan tips voor het voorbereiden voor de start van The Daily Mile en de uitvoering ervan. Ook bevat de folder succesvolle verhalen van andere leerkrachten.
 • Flyer voor ouders. Op de voorkant staat: ‘Uw kind rent op school The Daily Mile. Samen met al meer dan 7.000 scholen wereldwijd!’. Op de achterkant wordt kort uitgelegd wat The Daily Mile inhoudt en waarom The Daily Mile er is.
 • Plaktattoo van The Daily Mile voor kinderen.
 • Klassenkalender om in de klas op te hangen en bij te houden wanneer The Daily Mile is uitgevoerd. Deze klassenkalender is bedoeld om de uitvoering te kunnen monitoren. Door zichtbaar te maken wanneer The Daily Mile is uitgevoerd, kunnen kinderen en leerkrachten elkaar herinneren om The Daily Mile uit te voeren.
 • Poster met de tekst: ‘Onze school doet mee! Samen met al meer dan 7.000 scholen wereldwijd!’.
 • Leerlingenkaart waarop kinderen bij kunnen houden hoe ze hebben gelopen (ze omcirkelen een emoticon en schrijven op of ze het goed ze het vonden gaan).

2. Als een school een jaar heeft gelopen, ontvangen zij van JOGG het ‘Ga zo door-pakket’ met daarin de volgende materialen:

 • Inspiratiebrief van ambassadeurs Erben Wennemars en Nicole Beukers.
 • Nieuwe klassenkalender om in de klas op te hangen en bij te houden wanneer The Daily Mile is uitgevoerd. Hierop zijn ook de Milestones afgebeeld.
 • Lesmap met tips om te variëren met de uitvoering van The Daily Mile.
 • Nieuwe leerlingenkaart waarop kinderen bij kunnen houden hoe ze hebben gelopen (ze omcirkelen een emoticon en schrijven op of ze het goed ze het vonden gaan).
 • Stickers met het The Daily Mile logo

3. Milestones campagne. Met behulp van de Milestones campagne kunnen scholen op vijf verschillende momenten gedurende het schooljaar meedoen met challenges gekoppeld aan actualiteiten. Dit heeft als doel om het structureel lopen te faciliteren en leuk te houden.
4. Omgevingsanalyse. Om scholen te ondersteunen in het bedenken en uitzetten van een geschikte route voor het lopen van The Daily Mile hebben zij de omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. De omgevingsanalyse is op de website te vinden.
5. Overig

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie