Spring naar content
Naar alle interventies

The Daily Mile

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is tussen 6 en 12 jaar. 

Het doel van The Daily Mile is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren.

Een schoolklas voert gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. De uitvoering van The Daily Mile kost 15 minuten per keer. De hele klas gaat naar buiten en voert The Daily Mile wandelend, joggend of rennend uit. Voorwaarde is dat The Daily Mile in minimaal matig/intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

In landen met (middel)hoge inkomens (19 landen), waaronder Nederland, is het uithoudingsvermogen van kinderen en jongeren tussen 1981 en 2000 flink gedaald (Tomkinson et al., 2017). Dat betekent dat kinderen steeds minder lang een fysieke inspanning kunnen volhouden, zoals rennen of fietsen. Sinds 2000 is dit niet verder gedaald, maar ook niet beter geworden (Tomkinson et al., 2017).

Specifiek voor Nederland is ook uit recent onderzoek gebleken dat kinderen in groep 8 van de basisschool gemiddeld onder de normwaarde voor de Shuttle Run Test (‘piepjestest’) scoren, een geschikte maat om uithoudingsvermogen te meten (Onderwijsinspectie, 2018). Ongeveer 60 procent van de kinderen scoort zeer zwak tot zwak/matig op uithoudingsvermogen. Dit is niet verbeterd ten opzichte van 10 jaar geleden, toen kinderen in groep 8 ook onder de normwaarde scoorden. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.

Uithoudingsvermogen is een goede indicator voor gezondheid bij kinderen en jongeren, omdat een goed uithoudingsvermogen gepaard gaat met minder overgewicht, kleiner risico op hart- en vaatziekten en een betere psychische gezondheid (Lang et al., 2018; Ortega et al., 2008). Indien niet wordt ingezet op het verbeteren van het uithoudingsvermogen van kinderen, levert dit dus op korte en lange termijn gezondheidsrisico’s bij de kinderen op. Zo blijkt dat een verminderd uithoudingsvermogen op jonge leeftijd gerelateerd is aan een vergrote kans op vroegtijdig overlijden (Högström et al., 2015).

Fysieke activiteit, oftewel bewegen, heeft een positief effect op het uithoudingsvermogen van kinderen (Poitras, 2016). Voorwaarde is dat het bewegen minimaal matig tot intensief is (Okely et al., 2012). Studies naar de effecten van fysieke activiteit op uithoudingsvermogen geven echter geen uitsluitsel over de benodigde hoeveelheid beweging (frequentie en duur). De studies waarin effecten werden gevonden, hanteerden over het algemeen beweegsessies van twee of drie keer per week (Gezondheidsraad, 2017). Dit betekent dat The Daily Mile drie keer in de week op de juiste intensiteit uitvoeren, gedurende een langere periode (minimaal een schooljaar) voldoende zou moeten zijn om uithoudingsvermogen van kinderen te verbeteren.

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De leeftijd van deze kinderen is tussen 6 en 12 jaar.

Alle basisscholen/leerlingen kunnen aan The Daily Mile deelnemen, er zijn geen specifieke soorten scholen of subgroepen leerlingen als doelgroep gedefinieerd.

Leerkrachten van basisscholen vormen de intermediaire doelgroep binnen The Daily Mile. Omdat de leerkrachten voor de implementatie daarvan zorgen, zijn zij bepalend voor deelname aan The Daily Mile,.

Alle leerkrachten kunnen The Daily Mile uitvoeren. Er is geen (bij)scholing of training vereist om The Daily Mile uit te kunnen voeren.

Hoofddoel

Het doel van The Daily Mile is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren.

Subdoel

Subdoel:

  • Het structureel verhogen van de dagelijkse hoeveelheid matig intensieve fysieke activiteit van kinderen op de basisschool.

Voorwaardelijke subdoelen:

  • Leerkrachten laten hun leerlingen minimaal gedurende een schooljaar ten minste drie keer per week, maar bij voorkeur alle dagen in de schoolweek, gedurende vijftien minuten, The Daily Mile uitvoeren.
  • The Daily Mile is voor alle kinderen een minimaal matig tot intensieve fysieke inspanning, waarbij het looptempo tussen kinderen kan verschillen.

Opzet van de interventie

Scholen kunnen zich aanmelden via de website www.thedailymile.nl. Aanmelden via de website is niet verplicht, scholen kunnen ook zonder aanmelding met The Daily Mile starten.  

De schoolklassen voeren gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. De uitvoering van The Daily Mile kost ongeveer 15 minuten per keer. Bij voorkeur wordt The Daily Mile dagelijks uitgevoerd, dus vijf keer per week.

Indien The Daily Mile niet dagelijks, maar drie of vier keer per week wordt uitgevoerd, wordt geadviseerd om The Daily Mile bij voorkeur op de schooldagen dat geen bewegingsonderwijs wordt gegeven uit te voeren. The Daily Mile is een aanvulling op bewegingsonderwijs, dus is niet als vervanging van bewegingsonderwijs geschikt. Binnen het bewegingsonderwijs worden namelijk meer doelen nagestreefd dan alleen het verhogen van de aerobe fitheid.

Locaties en Uitvoering

The Daily Mile wordt uitgevoerd door en op scholen. Voor The Daily Mile wordt van het buitenterrein van de school gebruikgemaakt. Indien er voldoende begeleiding door de leerkracht is, kan The Daily Mile ook buiten het schoolterrein worden uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert en begeleidt de activiteit.

Bereik – Op landelijk niveau wordt door Jongeren Op Gezond Gewicht promotie bij scholen gemaakt. Dit doen zij door JOGG-regisseurs, die op lokaal niveau werken, te motiveren om scholen op The Daily Mile te attenderen. Daarnaast maakt Jongeren Op Gezond Gewicht gebruik van een bekende Nederlander, namelijk Erben Wennemars, om The Daily Mile te promoten. Hij vergroot de landelijke bekendheid van The Daily Mile door zijn netwerk en bezoekt soms scholen die met The Daily Mile starten. Daarnaast worden er vanuit de samenwerking tussen Jongeren Op Gezond Gewicht en de KNVB jeugdinternationals ingezet om op scholen samen met kinderen The Daily Mile te lopen. Dit motiveert scholen om aan de slag te gaan en mee te blijven doen. Ook maakt Jongeren Op Gezond Gewicht via sociale mediakanalen actief reclame voor The Daily Mile.

Implementatie – Op de website van The Daily Mile staat een stappenplan voor scholen die aan de slag willen met The Daily Mile: https://thedailymile.nl/aan-de-slag/. Indien nodig kunnen zij ondersteuning krijgen van Jongeren Op Gezond Gewicht bij het opstarten van The Daily Mile. Op de website staat een emailadres vermeld waar scholen naar toe kunnen mailen met hun ondersteuningsvraag. Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht worden zij vervolgens geholpen. Ook kan een JOGG-regisseur uit de gemeente waar de school staat ondersteuning bieden.

Borging – De interventie duurt een schooljaar. Na dit schooljaar worden scholen gestimuleerd om The Daily Mile voort te zetten, maar is dit aan de scholen zelf.

Voor de uitvoering van The Daily Mile, de sessies van ongeveer 15 minuten bewegen, is geen materiaal nodig.

Startende scholen krijgen een welkommail met informatie en een mail na zes weken met de vraag of het The Daily Mile team vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht de scholen ergens bij kan helpen.

Ook kunnen deelnemende scholen gebruik maken van de website met informatie over en tips voor de uitvoering van het beweeginitiatief en krijgen zij elk kwartaal een nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Hiernaast is Jongeren Op Gezond Gewicht momenteel bezig met het ontwikkelen van een gratis startpakket die scholen na aanmelding ontvangen (zie ‘kwaliteitsbewaking’).

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie