Spring naar content
Naar alle interventies

Tigers op Recept

Tigers op Recept is een tweejarige interventie gericht op kinderen van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht. In de wekelijkse begeleide Tigers lessen worden de kinderen meegenomen in de belevingswereld van Timmy en Tina de tijgers.

Samen met Timmy en Tina wordt er gesport/gespeeld. Tijdens het sporten/spelen leren zij over (on)gezonde voeding en waarom bewegen leuk en gezond is. Ook worden belangrijke levensvaardigheden, zoals omgaan met vreemden en pestkoppen, besproken en geoefend. Alle deelnemers aan Tigers op Recept krijgen hun persoonlijke Timmy of Tina knuffel en een broodtrommel met opdrachtkaartjes. Na de lessen krijgen de kinderen deze opdrachtjes mee om thuis, samen met Timmy (of Tina) en hun ouders, te oefenen. Alle opdrachtjes hebben op een speelse wijze tot doel om thuis voldoende bewegen en gezonde voeding te stimuleren.

De Tigers lessen worden door opgeleide Tigers instructeurs binnen het reguliere aanbod van de lokale vechtsportclub gegeven. Selectie van de einddoelgroep gaat in samenwerking met lokale zorgpartners.

Doelgroep

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht. Tigers kent hierbinnen twee leeftijdsgroepen: Mini Tigers voor kinderen van 2 tot 4 jaar en Tigers voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Beide leeftijdsgroepen volgen hetzelfde programma, alleen zijn de oefeningen en onderwerpen voor Mini Tigers vereenvoudigd.

Doel

Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar met (risico op) overgewicht gaan door deelname aan Tigers op Recept meer bewegen, worden motorisch vaardiger en ontwikkelen een gezonder voedingspatroon.

Aanpak in het kort

De wekelijkse Tigers lessen (45 minuten) bestaan uit 6 blokken met sport en spel gericht op plezier en het verbeteren van de motorische vaardigheid en sportiviteit, levensvaardigheden, een kringgesprek en een afsluiting waar huiswerkopdrachtjes worden besproken. De interventie duurt 2 jaar en is opgebouwd vanuit 6 verschillende basisthema’s (elk 3 maanden), waarvan ‘gezondheid en fitheid’ een belangrijke is en door de wekelijkse Timmy (en Tina) thuisopdrachtjes ook constant terugkomt. De andere thema’s zijn gericht op levensvaardigheden: omgaan met vreemden, omgaan met pestkoppen, handelen bij noodgevallen, leidinggeven en samenwerken en omgaan met de wereld. Ieder themablok wordt afgesloten met een ‘examentje’. Hier behalen de kinderen badges waarmee ze zichtbaar dat onderdeel hebben afgesloten.

Voor deelnemers:

 • Timmythuis: knuffel en broodtrommel met opdrachtkaartjes gericht op bewegen en voeding
 • Tigers boekje
 • badges en banden
 • Tigers merchandise
 • instructievideo’s voor ouders/verzorgers (per thema)

Voor trainers:

 • trainersopleiding
 • handleiding Tigers en Mini Tigers
 • leskaarten met spelvoorbeelden
 • Tigers stempel
 • sport- en spelmateriaal

Pr en werving:

 • communicatiepakket interventie-eigenaar
 • promotiematerialen
 • voorbewerkte krantenartikelen
 • programma en uitnodiging startbijeenkomst

Locatie
De interventie wordt uitgevoerd bij de vechtsportclub, in een sportaccommodatie. De interventie kan ook plaatsvinden bij kinderopvang/onderwijs als (tijdelijke) projectactiviteit of als dependance van de sportclub. Er zijn weinig specifieke eisen aan de accommodatie. Het moet voldoende ruimte bieden voor de groep kinderen om vrij te bewegen. Ook mag het geen gevaarlijke elementen bevatten waar kinderen zich aan kunnen bezeren.

Type organisatie
De interventie wordt uitgevoerd door de lokale vechtsportclub. De trainers (geschoold d.m.v. de Tigers cursus) verzorgen de trainingen. Aan de deelnemende clubs wordt de eis gesteld dat ze in de beginfase van het project in het bezit komen van het Fight Right Keurmerk. Dit keurmerk waarborgt ouders en toeleiders dat er op een veilige en verantwoorde pedagogische wijze binnen de club wordt gesport.

In het keurmerk worden verschillende criteria getoetst. Bijvoorbeeld of de club geschoolde docenten (sporttechnisch niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport) heeft, maar ook zaken als een vertrouwenscontactpersoon, aanwezigheid van EHBO en VOG van alle trainers.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 14 april 2020
Dit is een erkende interventie