Spring naar content
Naar alle interventies

Vitality Club

Tweederde van de Nederlandse 65-plussers voldoet niet aan de beweegnorm. De Vitality Club is een beweeggroep voor 65-plussers die gebruik maakt van leeftijdsgenoten als coach, peer coaches . De beweeggroep is gevestigd in de wijk en maakt gebruik van de bestaande openbare ruimte om te bewegen. Door het gebruik van peer coaches en de openbare ruimte zijn de beweeggroepen laagdrempelig, goedkoop en beschikbaar voor iedereen. De deelnemers van de beweeggroep organiseren zelf de beweegactiviteiten en creëren een toegankelijk sociaal netwerk in de wijk.

Meerdere ochtenden per week komen 65-plussers bijeen om samen een uur te bewegen onder leiding van een leeftijdsgenoot, een peer coach. De focus van de oefeningen ligt op kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Het gebruik van peer coaches in plaats van professionals maakt de beweeggroepen goedkoper, duurzamer en schaalbaar. Onderzoek toont aan dat beweeggroepen die geleid worden door een peer coach effectief zijn (Van de Vijver et al. 2018). Daarnaast tonen meerdere onderzoeken aan dat gebruik van peer coaching deelnemers lang weet te binden (Buman et al. 2011; Ginis et al. 2013). Tenslotte laat onderzoek zien dat peer coaching geschikt is om ook de hard-to-reach te bereiken .

Doelgroep

Alhoewel de interventie in de praktijk geen leeftijdsgrens heeft, zijn de interventie en de gebruikte oefeningen gericht op zelfstandig wonende 65-plussers met of zonder beperking. De peer coaches zijn geen professionals, dus deelnemers bewegen op eigen risico en worden geacht zelf hun beperkingen te kennen.

Doel

Om de helft van de deelnemende 65-plussers via dagelijkse beweging binnen drie maanden na eerste deelname aan de beweegrichtlijn te laten voldoen. We verwachten uit eerder onderzoek dat 50% van de deelnemers door de Vitality Club zullen voldoen aan de beweegrichtlijn.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat ui het opzetten van de Vitality Club en het uitvoeren van de dagelijkse beweegsessies. Een Vitality Club wordt opgezet door een initiator, dit kan een professional, een ingehuurde vrijwilliger of een oudere uit de wijk zelf zijn. De groep gaat samen sporten. Gedurende de opstartfase worden verantwoordelijkheden (bv. sportles, sleutel, geldpot) overgedragen aan deelnemers, totdat de deelnemers de regie volledig in eigen handen hebben.

Om het samen bewegen uitdagend en interessant te houden, worden sportmaterialen gebruikt. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, maar dumbbells, elastieken en kleine voetballetjes zijn de basis. Daarnaast is er een handleiding die een stappenplan, templates van inschrijfformulieren, flyers, persberichten en voorbeeldoefeningen bevat.

De interventie kan uitgevoerd worden op elke openbare plek in de wijk, zoals openbare parken, grasvelden, speeltuinen of sportvelden van verenigingen. In de buurt moet een gebouw zijn waar sportattributen opgeslagen kunnen worden en bij regen geschuild kan worden. Genoemde redenen wat betreft locatie en organisatie om te komen naar de Vitality Club waren: bewegen, buiten bewegen, dichtbij, laagdrempelig en wijk- en leeftijdsgenoten.

Elke organisatie of individu kan de VItality Club opzetten Een groot voordeel is toegang hebben tot een bestaand netwerk van 65-plussers voor de werving. De initiator die de Vitality Club opzet heeft baat bij goede organisatorische vaardigheden. Aangezien de eerste trainingen voor rekening van de initiator komen is het ook handig om voor een groep te durven staan en ervaring met sporten te hebben door of zelf gesport te hebben of eerder trainingen gegeven te hebben. Het is echter niet noodzakelijke vaardigheden. Er zijn inmiddels Vitality Clubs opgezet door particuliere 65-plussers, wijkverenigingen, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 14 april 2020
Dit is een erkende interventie