Spring naar content
Naar alle interventies

Voel je goed!

Voel je goed! is een interventie voor lager opgeleide volwassenen, die laaggeletterd zijn en aan een gezonder gewicht willen werken. Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4-6 deelnemers en de lessen vinden wekelijks plaats. De lessen zijn breed van opzet en worden gegeven aan de hand van de uitgebreide deelnemersmap en bijbehorende vrijwilligersgids. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan gezonder eten en meer bewegen en stilgestaan bij o.a. motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Deelnemers bewegen ook zelf in de les. En een supermarktrondleiding door een diëtist is onderdeel van de lessen gezondheidsvaardigheden. De deelnemers worden gedurende het traject ook individueel begeleid door een diëtist. Na zes maanden hebben deelnemers een gezonder gewicht en voelen ze zich ook gezonder.

Doelgroep

Lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en willen werken aan een gezonder gewicht. De intermediaire doelgroep van Voel je goed! bestaat hoofdzakelijk uit diëtisten, vrijwilligers en lokale projectleiders.

Doel

Deelnemers gaan zich gezonder voelen (zowel fysiek als mentaal) en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt door te werken aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden, incl. taalvaardigheden (in relatie tot gezondheid), en gedragsdeterminanten van voedings- en beweeggedrag.

Aanpak in het kort

Gedurende zes maanden volgen de deelnemers in totaal 20 lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger. Dit gebeurt in groepjes van ongeveer 4-6 deelnemers. De wekelijkse lessen zijn gericht op gezonder eten en meer bewegen en behandelen ook elementen als motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving. Eén van de lessen is een supermarktrondleiding, verzorgd door de diëtist. Daarnaast begeleidt de diëtist de deelnemers middels 4-5 consulten ook individueel.

Ten behoeve van de implementatie van Voel je goed! stelt Stichting Lezen & Schrijven verschillende materialen beschikbaar voor zowel de deelnemers als de intermediairs. Denk aan materiaal rond de organisatie (o.a. een uitgebreide handleiding en een webpagina) en materiaal t.b.v. scholing (o.a. een e-learning en een deelnemersmap), promotie en evaluatie.

De groepslessen Voel je goed! kunnen op diverse locaties worden uitgevoerd, zoals buurthuizen, wijkcentra, gezondheidscentra, bibliotheken of Taalhuizen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de werving en uitvoer beter verloopt op laagdrempelige locaties, waar de doelgroep al regelmatig komt. Er is een (afgesloten) ruimte nodig met tafels en stoelen voor zo’n 7 personen (6 deelnemers + een vrijwilliger) en indien mogelijk koffie- en theevoorzieningen. Ook is het van belang dat er voldoende ruimte is om de beweegoefeningen uit te voeren. De supermarktrondleiding vindt plaats in een supermarkt in de buurt. En de individuele begeleiding vindt plaats in de diëtistenpraktijk.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 16 april 2020
Dit is een erkende interventie