Spring naar content
Naar alle interventies

Voetjebal

Voetjebal is een Multi- skills programma dat zich richt op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 2 t/m 5 jaar. Peuters en kleuters maken, samen met een van hun ouders, kennis met sport en bewegen, waarbij voetbal gebruikt wordt als middel. De nadruk ligt op spel en plezier. Voetjebal is onderverdeeld in drie beleefwerelden: voor 2-3-jarigen (wereld 1), 3-4-jarigen (wereld 2) en 4-5-jarigen (wereld 3). Het programma van één beleefwereld bestaat uit 29-wekelijkse Voetjebal lessen van 45 minuten én een Voetjebal diplomadag. De kinderen krijgen tijdens de lessen alle grondvormen van bewegen aangeboden. Naast de motorische vaardigheden leren de kinderen onder andere ook sociale vaardigheden. Dit alles aangeboden op een kindvriendelijke en speelse wijze die goed aansluit op de belevingswereld van het kind.

Voetjebal is ontwikkeld om de groeiende motorische achterstand van kinderen aan te pakken. Op jonge leeftijd (0-5 jaar) vindt een essentiële periode plaats waarin het kind in aanraking moet komen met fysieke activiteiten waarin fundamentele vaardigheden zoals locomotie en manipulatieve vaardigheden worden geleerd (Ward et al., 2010; Williams et al., 2008). Hiermee wordt een basis gelegd voor motorische vaardigheden welke essentieel zijn voor alledaagse activiteiten (Cliff et al., 2009; Robinson et al., 2012). Daarnaast toont onderzoek dat het voorkomen van een motorische achterstand voor het zevende jaar beter is dan het inhalen daarvan op latere leeftijd (Bailey, 2017).

Cijfers uit Nederland laten zien dat vijf tot tien procent van de Nederlandse kinderen tussen de 4 en 10 jaar een motorisch achterstand heeft (Timmermans, 2010). Recenter, in het rapport van Sport en Beweeggedrag van 2020, is gerapporteerd dat slechts 61% van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijn (Duijvestijn et al., 2020). Het niet halen van de richtlijnen heeft gevolg op de motorische ontwikkeling van de kinderen en kan leiden tot een motorische achterstand. Een motorische achterstand kan fysieke problemen met zich meenemen zoals overgewicht, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen (Rodrigues et al., 2015) en mindere (sport)activiteit op latere leeftijd (Lloyd et al., 2014). De motorische achterstand heeft dus niet alleen negatieve gevolgen voor het individu, maar ook voor de maatschappij, bijvoorbeeld in de sectoren gezondheidszorg en arbeid.

Daarnaast heeft de motorische ontwikkeling van het kind ook een relatie tot de cognitieve ontwikkeling. 

Voetjebal richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar. Omdat de motorische en cognitieve vaardigheden snel ontwikkelen en de belevingswereld snel verandert, wordt het aanbod afgestemd op kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar.

Eén van de ouders van het kind doet actief mee aan de lessen en is de coach van het eigen kind. Dit hoeft niet elke les dezelfde ouder te zijn. De ouder legt bijvoorbeeld de materialen klaar en geeft het kind instructies over de uitvoering van de oefeningen.

Hoofddoel

Na deelname van 30 weken programma Voetjebal zijn de motorische vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar verbeterd.

Subdoel

Einddoelgroep

Na 30 weken Voetjebal:

Motorische vaardigheden:

 • Zijn de fundamentele bewegingsvaardigheden van 80% van de kinderen verbeterd: locomotie, balans, object controle en het ontdekken van bewegings- en handelingsmogelijkheden.

Plezier en zelfvertrouwen in bewegen:

 • Heeft 90% van de kinderen meer plezier in bewegen.
 • Heeft 80% van de kinderen meer zelfvertrouwen in bewegen.

Intermediaire doelgroepen:

 • 70% van de ouders kunnen na 30 weken Voetjebal hun jonge kind stimuleren in de motorische ontwikkeling.

Opzet van de interventie

Zie de tabel op pagina 9 in de bijlage ‘Uitgebreide omschrijving’.

Locaties en Uitvoering

Een franchisenemer kan de interventie uitvoeren op een locatie waar de interventie nog niet wordt aangeboden. De franchisenemer kan een sportvereniging, sportclub of zelfstandig ondernemer zijn.

De Voetjebal franchisenemer is eindverantwoordelijk voor het aanbod in zijn/haar regio. Dit betekent dat de franchisenemer exclusiviteit heeft in zijn/haar regio. Zij/hij zorgt voor de werving, kwalitatief goede lessen, begeleiding van de trainers en is het aanspreekpunt voor de deelnemers.

Voetjebal Nederland begeleidt de franchisenemer gedurende de looptijd van de franchise middels persoonlijke coaching gesprekken en franchisemeetings die eenmaal per kwartaal plaatsvinden. Verder zorgt Voetjebal Nederland voor doorontwikkeling van de interventie. De doorontwikkeling van het programma gebeurt in overleg met diverse professionals waaronder bewegingswetenschappers, trainers, pedagogen, muzikanten/producenten en animatieteams. Elk jaar wordt het lesprogramma geëvalueerd en op basis van de laatste inzichten van de reeds genoemde professionals en de ervaringen van ouders/kinderen (die worden opgehaald bij de professionals) en de franchisenemers van het lesprogramma aangepast/uitgebreid met nieuwe lessenreeksen/muziek.

De interventie wordt uitgevoerd in een gymzaal met een afmeting van zo’n 12 bij 20 meter. De zaal bevindt zich in een kinderrijke buurt zodat de ouders ideaal gezien op de fiets naar de les kunnen komen. De ruimte is geschikt voor de maximale groepsgrootte van 10 kinderen + ouders. Idealiter is er een kast aanwezig waar de trainingsmaterialen opgeslagen kunnen worden. In de maanden mei tot en met augustus kunnen de lessen ook buiten worden gegeven op een sportveld bij een sportvereniging of op het strand. Eisen die zijn verbonden aan de buitenruimte: een goed afgezette ruimte met grasveld of kunstgras welke is gereserveerd voor Voetjebal en goed bereikbaar is voor ouders en hun kinderen.

Voetjebal Nederland heeft een duidelijke visie ontwikkeld en deze visie vastgelegd in het Voetjebal Handboek om tot een succesvolle implementatie te komen. In het handboek zijn de 12 stappen uit 1.3 helder uitgeschreven zodat de franchisenemer deze als leidraad kan gebruiken bij de implementatie van Voetjebal.

De implementatie ziet er als volgt uit:

 1. Voetjebal deelt het handboek met de franchisenemer.
 2. Voetjebal geeft de franchisenemer toegang tot de Voetjebal Drive omgeving waar benodigde informatie voor een succesvolle implementatie te vinden is.
 3. Voetjebal voegt de franchisenemer toe aan de Voetjebal Microsoft Teams groep voor de online meetings.
 4. Voetjebal voegt de franchisenemer toe aan de Voetjebal app groep waarin urgente informatie wordt gedeeld.
 5. Voetjebal Nederland biedt de franchisenemer een verplichte cursus aan op het hoofdkantoor van Voetjebal Nederland, tijdens deze cursus staat de implementatie van het programma centraal.
 6. De franchisenemer krijgt een accountmanager aangewezen vanuit Voetjebal Nederland. De eerste 2 jaar ontvangt de franchisenemer intensieve ondersteuning van deze accountmanager, bij elke stap van 1.3 (Aanpak) overlegt de accountmanager met de franchisenemer en adviseert waar nodig.

Daarnaast organiseert Voetjebal Nederland:

 1. Per kwartaal een meeting voor alle uitvoeders. Tijdens deze meetings worden best practices gedeeld.
 2. Franchisenemers die in dezelfde fase van de implementatie zitten worden aan elkaar gekoppeld zodat zij met elkaar kunnen sparren en ideeën uit kunnen wisselen.
 3. Jaarlijks organiseert Voetjebal Nederland een event voor de franchisenemers van het programma. Er wordt een externe specialist uitgenodigd die een belangrijk thema behandelt. Verder is dit een moment waarop de franchisenemers elkaar beter kunnen leren kennen en ervaringen uit kunnen wisselen.

 • Handleiding Voetjebal
 • Promotiefilmpje
 • Promotiemateriaal
 • (Posters, flyers, beachflags, banners, pennen, A4 papier)
 • Website + app voor deelnemers (+ backoffice)
 • Voetjebal lessen
 • Voetjebal Muziek
 • Trainingsmaterialen (hoepels, kegels, ringen, etc.)
 • Kleding trainers
 • Stickerboekjes + stickers
 • Kleding deelnemers, medailles, sokken, truien
 • Evaluatieformulier trainers
 • Evaluatieformulier les
 • Mascotte Voetjebal

Belangrijke documenten

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie