Spring naar content
Naar alle interventies

Voetjebal

Voetjebal is een Multi- skills programma dat zich richt op het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen van 2 t/m 5 jaar. Peuters en kleuters maken, samen met een van hun ouders, kennis met sport en bewegen, waarbij voetbal gebruikt wordt als middel. De nadruk ligt op spel en plezier. Voetjebal is onderverdeeld in drie beleefwerelden: voor 2-3-jarigen (wereld 1), 3-4-jarigen (wereld 2) en 4-5-jarigen (wereld 3). Het programma van één beleefwereld bestaat uit 29-wekelijkse Voetjebal lessen van 45 minuten én een Voetjebal diplomadag. De kinderen krijgen tijdens de lessen alle grondvormen van bewegen aangeboden. Naast de motorische vaardigheden leren de kinderen onder andere ook sociale vaardigheden. Dit alles aangeboden op een kindvriendelijke en speelse wijze die goed aansluit op de belevingswereld van het kind.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar. De ouders van de kinderen doen actief mee aan de lessen, zij zijn de coach van hun eigen kind.

Doel

Na deelname aan de interventie Voetjebal zijn de motorische vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar verbeterd.

Aanpak in het kort

De ouder-kind lessen van Voetjebal hebben een vaste lesopbouw bestaande uit een welkomstkring, introductie waarin lesdoelen worden gedeeld, warming up onder begeleiding van muziek, voetbaltechniek in spelvorm ter bevordering van de motoriek, functionele movement skills, bewegingsvormen in spelvorm, gezamenlijk opruimen, cooling-down onder begeleiding van muziek en afsluiting met een parachute.

De lessen vinden plaats in een gymzaal die geschikt is voor de groepsgrootte van 10 kinderen plus ouders. De lessen kunnen ook buiten worden gegeven. Idealiter is er een kast aanwezig waar de trainingsmaterialen opgeslagen worden. Kinderen en trainers dragen een Voetjebal Tenue en de trainingen zijn volledig uitgewerkt.

Een franchisenemer kan de interventie uitvoeren op een locatie waar de interventie nog niet wordt aangeboden. De franchisenemer kan een sportvereniging, sportclub of zelfstandig ondernemer zijn.

De Voetjebal franchisenemer is eindverantwoordelijk voor het aanbod in zijn/haar regio. Dit betekent dat de franchisenemer exclusiviteit heeft in zijn/haar regio. Zij/hij zorgt voor de werving, kwalitatief goede lessen, begeleiding van de trainers en is het aanspreekpunt voor de deelnemers.

Voetjebal Nederland begeleidt de franchisenemer gedurende de looptijd van de franchise middels persoonlijke coaching gesprekken en franchisemeetings die eenmaal per kwartaal plaatsvinden. Verder zorgt Voetjebal Nederland voor doorontwikkeling van de interventie. De doorontwikkeling van het programma gebeurt in overleg met diverse professionals waaronder bewegingswetenschappers, trainers, pedagogen, muzikanten/producenten en animatieteams. Elk jaar wordt het lesprogramma geëvalueerd en op basis van de laatste inzichten van de reeds genoemde professionals en de ervaringen van ouders/kinderen (die worden opgehaald bij de professionals) en de franchisenemers van het lesprogramma aangepast/uitgebreid met nieuwe lessenreeksen/muziek.

De interventie wordt uitgevoerd in een gymzaal met een afmeting van zo’n 12 bij 20 meter. De zaal bevindt zich in een kinderrijke buurt zodat de ouders ideaal gezien op de fiets naar de les kunnen komen. De ruimte is geschikt voor de maximale groepsgrootte van 10 kinderen + ouders. Idealiter is er een kast aanwezig waar de trainingsmaterialen opgeslagen kunnen worden. In de maanden mei tot en met augustus kunnen de lessen ook buiten worden gegeven op een sportveld bij een sportvereniging of op het strand. Eisen die zijn verbonden aan de buitenruimte: een goed afgezette ruimte met grasveld of kunstgras welke is gereserveerd voor Voetjebal en goed bereikbaar is voor ouders en hun kinderen.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 04 april 2023
Dit is een erkende interventie