Spring naar content
Naar alle interventies

Wereldmeiden MDT

De interventie Wereldmeiden wordt ingezet om sociale contacten tussen vluchtelingenmeiden met een verblijfsstatus en Nederlandse jonge meiden te stimuleren. Sport is een waardevol hulpmiddel om interetnische contacten te ondersteunen. Bij Wereldmeiden trekken meiden die een Maatschappelijk Diensttijdtraject vervullen (MDT-ers of buddy’s) en vluchtelingenmeiden (deelnemers) een half jaar lang samen op om samen te sporten. Voor de MDT-ers is het een kans om zichzelf te ontwikkelen en maatschappelijk betrokken te zijn. Voor de vluchtelingenmeiden een kans om een stap te maken in hun integratieproces. Huis voor Beweging is eigenaar van de interventie Wereldmeiden en coördineert de inzet van Wereldmeiden in verschillende provincies in Nederland. Zij werkt hierin samen met de provinciale en lokale sportorganisaties en met LOWAN (Koepel ISK-scholen).

Doelgroep

Jonge meiden van 14-22 jaar, die het leuk vinden om met andere meiden te gaan sporten en bewegen. Er zijn 2 subdoelgroepen:

  • Vluchtelingenmeiden van 14-22 jaar met een verblijfsstatus (deelnemers).
  • Meiden van 14-22 jaar die een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vervullen (MDT-ers of buddy’s).

Doel

Nederlandse meiden die een MDT vervullen
Nederlandse meiden (14-22 jaar) die een MDT vervullen hebben meer interetnische contacten en zijn meer maatschappelijk actief.

Vluchtelingenmeiden
Vluchtelingenmeiden (14 – 22 jaar met verblijfstatus) hebben meer interetnische contacten en participeren meer in de maatschappij.

Aanpak in het kort

Huis voor Beweging traint provinciale en lokale projectleiders in coachend en participatief werken. De projectleiders vormen een lokaal netwerk met scholen (om deelnemers en MDT-ers te werven) en sportverenigingen. De deelnemers en de MDT-ers gaan 2 x 10 weken samen sporten. De eerste 10 weken maken ze kennis met verschillende sporten, daarna kiezen de deelnemers een sport die ze leuk vinden en 10 weken lang samen met hun buddy mogen uitproberen. Na 20 weken is er een cooling down/ slot evenement die door MDT-ers wordt georganiseerd. Gedurende het hele traject vinden intervisie- en projectleidersbijeenkomsten plaats om kennis en ervaringen uit te wisselen. Na afloop kunnen de deelnemers blijven sporten bij een verenigingen als ze dat willen.

Materialen voor werving, informatie en promotie: o.a. diverse flyers, posters, rolbanners, nieuwsbrief en de website www.wereldmeiden.nu

Materialen voor uitvoering:

  • handleiding Wereldmeiden voor projectleiders;
  • draaiboeken en materialen diverse bijeenkomsten;
  • diverse vragenlijsten voor evaluatie (beschikbaar via een online platform);
  • bidons en t-shirts voor MDT-ers en deelnemers.

Provinciale sportorganisaties zijn partner in het project en leveren de provinciale projectleiders van Wereldmeiden. Zij begeleiden en coördineren de lokale projecten binnen hun provincie.

De lokale projectleiders zijn meestal buurtsportcoaches/sportconsulenten werkzaam bij gemeentelijke Sportbedrijven of bij sociaal maatschappelijke instellingen of welzijnsmedewerkers. Zij richten een lokaal netwerk in voor de uitvoering van Wereldmeiden. De lokale netwerken kunnen bestaan uit medewerkers van welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, vluchtelingenwerk, vrijwilligerscentrales, sportaanbieders en medewerkers van verschillende onderwijsinstellingen, waaronder ISK, voortgezet onderwijs en ROC, mbo/hbo.

Wereldmeiden wordt uitgevoerd in of op een of meerdere sportaccommodatie(s). De kennismakingslessen tijdens de sportcarrousel worden vooral aangeboden door de sportaanbieders. Als de mobiliteit van de meiden beperkt is, kunnen de activiteiten op een vaste plaats en op een vast tijdstip worden gehouden en komen de sportaanbieders daar naartoe. In een later stadium kan, afgestemd op de groep, voorzichtig de stap naar sporten bij de sportaanbieders worden gezet. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het vooraf verzamelen op een vaste plek, zoals op de ISK-school of in het wijkcentrum, waarna de deelnemers onder begeleiding van de buddy’s naar de sportactiviteit gaan.

In fase 2 sporten de deelnemers samen met de MDT-ers (als buddy of in groepjes) bij de sportaanbieder en bieden de sportaanbieders de sportactiviteiten aan.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 26 januari 2022
Dit is een erkende interventie