Spring naar content
Naar alle interventies

WoWijs

WoWijs is een interdisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht met name gericht op achterstandswijken. Gedurende één (school)jaar volgen deelnemers voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. Het WoWijs programma is zichtbaar en bereikbaar in de wijk, waarbij er een nauwe samenwerking is met scholen, het eerstelijns zorgnetwerk, JGZ, GGD, de Gemeente en private partijen (ketenaanpak). Signalering en instroom van kinderen met overgewicht verloopt via verwijzing vanuit de scholen, verpleegkundigen en jeugdartsen van het CJG en eerste lijns professionals (huisartsen, leefstijlcoaches, diëtisten). De WoWijs interventie wordt sinds 2011 aangeboden op scholen en wijksportlocaties. Circa 2.000 kinderen hebben het programma gevolgd als vast onderdeel van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG).

Kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Een duurzame daling van de BMI, door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op termijn tot een duurzame daling van de BMI.

Locaties en Uitvoering

Het WoWijs programma is de afgelopen 10 jaar uitgevoerd op meerdere scholen in wijksportlocaties in Den Haag, op de locaties wordt gebruik gemaakt van een gymzaal en lokalen. Deelnemers zijn afkomstig uit de directe woonomgeving van de locaties. Meer dan 2000 kinderen hebben deelgenomen met goed resultaat.

Uitvoering van de interventie is mogelijk door organisaties die direct of indirect te maken hebben met preventieve gezondheidsbevordering. Hierbij kan gedacht worden aan de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheidszorg (bv. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen, pedagogen).

De Wowijs-organisatie bestaat per locatie uit één diëtist (locatiemanager), gymleraar en psycholoog. Bij meerdere locaties kan een overkoepelende projectmanager worden aangesteld. (bv stichting, ge meente of GGD).

WoWijs is een sterk onderbouwd en uitgebreid geëvalueerd multidisciplinair programma specifiek voor kinderen uit gezinnen met een lage SES, dat al ruim 10 jaar succesvol uitgevoerd wordt. Ouders hebben een duidelijke plaats gekregen in het programma; de doorontwikkeling met toevoeging van een app maakt WoWijs tot een mooi compleet pakket met zowel aandacht voor voeding, beweging als psychologie. Dankzij jaren van ervaring en bijvoorbeeld duidelijke docentenmappen ligt er een goede basis voor de uitvoering.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie