Spring naar content
Naar alle interventies

ZekerBewegen

Sportinterventie ZekerBewegen

ZekerBewegen is een interventie van Judo Bond Nederland (JBN), gericht op het verbeteren van de bewegingsvrijheid van senioren. Deelnemers aan ZekerBewegen hebben na afloop van de interventie een betere lichamelijke conditie, zijn in staat valincidenten te verminderen en de ernst van een val te verkleinen, hebben een groter zelfvertrouwen in eigen fysieke mogelijkheden en zijn daarmee in staat meer en duurzaam deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. ZekerBewegen vergroot daarmee de bewegingsvrijheid van senioren. 

Belangrijke onderdelen binnen ZekerBewegen zijn oefeningen om veilig te leren vallen en weer op te staan. In combinatie met spierversterkende- en balansoefeningen zorgt dit voor een (sterke) verbetering in de beweegvaardigheden en vertrouwen in eigen mogelijkheden bij de deelnemers. ZekerBewegen wordt uitsluitend verzorgd door JBN erkende judoleraren die een speciale bijscholing tot instructeur ZekerBewegen hebben gevolgd.

Doelgroep

Senioren van 65 jaar en ouder die angstig zijn om te bewegen en/of te vallen. ZekerBewegen kan ook preventief worden ingezet bij senioren die nog niet voldoen aan bovenstaande kenmerken, maar wel een verhoogd risico hebben om binnen de doelgroep te vallen.

Doel

Het verminderen van valangst. Dit leidt tot vermindering van inactiviteit en verbetering van de bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid wil zeggen dat de senior zich gemakkelijker kan en durft te bewegen, waardoor de vrijheidsbeperking afneemt.
40% van de deelnemers is na ZekerBewegen minder angstig om te vallen.

Aanpak in het kort

ZekerBewegen bestaat uit een reeks van (minimaal) 6 trainingen van 1,5 uur, aangevuld met oefeningen voor thuis. Tijdens de trainingen wordt een breed scala aan oefeningen ingezet afgestemd op de wensen, mogelijkheden en behoeftes van de deelnemers. Deelnemers worden actief gestimuleerd de oefeningen ook thuis te herhalen voor versterking van de effecten. De integrale aanpak van valtrainingen, mobiliteits- en balansoefeningen, weerbaarheid en nadruk op sociale cohesie, zorgt voor een complete training.

Voor ZekerBewegen is een ruimte nodig van ongeveer 80m2. In de zaal moet een mat liggen of moet een (puzzel)mat gelegd kunnen worden. Bij voorkeur is er ook een zachte valmat aanwezig.

De JBN voert de centrale regie over ZekerBewegen. Lesplan is vanuit de JBN ontwikkeld en ook opleiding, bijscholingen en intervisie worden vanuit de JBN georganiseerd. De lokale organisatie van ZekerBewegen is in handen van de lokale judoclub. De JBN heeft hierbij een ondersteunende rol, daar waar nodig. De lessen ZekerBewegen worden verzorgd in een geschikte en voor het gevoel fysiek veilige omgeving (bijvoorbeeld een sportzaal, dojo, of zaaltje in een wijkcentrum) waar een judomat wordt gelegd. Dit hoeft niet altijd de locatie van de judoclub te zijn. Er kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van de puzzelmatten die de JBN uitleent. Optioneel kan er worden gekozen voor een zachte ‘plofmat’ voor de fitoefeningen en/of een stapel puzzelmatten of dikke valmat(ten) om het hoogteverschil van het valbreken te verkleinen. 

De lokale judoclub is de enige organisatie die, na goedkeuring van de JBN, ZekerBewegen kan uitvoeren. Hierbij dienen de lessen altijd te worden verzorgd door een door de JBN erkende ZekerBewegen-instructeur. In de werving van deelnemers zijn wel externe partners (b.v. zorg en welzijn en buurtsportcoach) noodzakelijk voor het bereiken, betrekken, boeien en binden van de senioren bij ZekerBewegen.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 24 november 2016
Dit is een erkende interventie