Spring naar content
Naar alle interventies

ZekerBewegen

In de interventie ZB staan beweegoefeningen centraal en wordt toegewerkt naar het integreren van de oefeningen in het dagelijks leven van de deelnemers.

ZB is een groepsinterventie die bestaat uit een 6-weekse lessenreeks in combinatie met een thuisoefenprogramma en persoonlijke begeleiding. Belangrijke onderdelen binnen ZB zijn oefeningen om veilig te leren vallen en weer op te staan. Dit is gecombineerd met spierversterkende- en balansoefeningen. ZB wordt verzorgd door JBN erkende judoleraren die een ééndaagse cursus tot instructeur ZB hebben gevolgd.

Doelgroep

Senioren van 65 jaar en ouder die angstig zijn om te bewegen en/of te vallen. Senioren die niet voldoen aan deze kenmerken, maar wel een verhoogd risico hebben, worden niet uitgesloten van deelname.

Doel

Het verminderen van het aantal valincidenten door vermindering van valangst en het verbeteren van vaardigheden om veilig te vallen. Subdoelen zijn:

Toegenomen zelfvertrouwen en gedaalde valangst

Verbeteren van fysieke gezondheid

Integratie van spier- en botversterkende activiteiten in het dagelijks leven

Bewustzijn van risicofactoren

Aanpak in het kort

ZB bestaat uit een reeks van zes lessen aangevuld met een thuisoefenprogramma. Tijdens de lessen worden verschillende oefeningen ingezet, afgestemd op de wensen en behoeftes van deelnemers. De integrale aanpak bestaat uit valtrainingen, spierversterkende- en balansoefeningen, terugkombijeenkomsten en persoonlijke begeleiding.

ZB vereist een ruimte met voldoende bewegingsruimte voor 15-20 senioren, en een (zachte) mat. In het ZB handboek voor instructeurs staan de oefeningen beschreven. Tevens kunnen instructeurs gebruik maken van materialen zoals stoelen, banken en ballen. Voor deelnemers is er een thuisoefenprogramma: een handboek met oefeningen voor thuis, stapsgewijs uitgelegd.

JBN voert de centrale regie over ZB. Het lesplan is vanuit de JBN ontwikkeld en ook de cursus tot ZB instructeur, bijscholingen en intervisie worden vanuit de JBN georganiseerd. De lokale organisatie van ZB is in handen van de lokale ZB aanbieder, dit kan bijvoorbeeld de lokale budoclub zijn, een wijkcentrum of een sportstichting. JBN heeft hierbij een ondersteunende rol, daar waar nodig.

De lessenreeks van ZB wordt verzorgd in een geschikte en voor het gevoel fysiek veilige omgeving (bijvoorbeeld een sportzaal, dojo, of zaaltje in een wijkcentrum) waar een judomat wordt gelegd. In de ruimte moet voldoende ruimte zijn voor 10 tot 15 deelnemers om te bewegen en oefeningen uit de kunnen voeren. De ruimte hoeft niet altijd de locatie van de budoclub te zijn. Er kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van de puzzelmatten die de JBN uitleent. Optioneel kan er worden gekozen voor een zachte ‘plofmat’ voor de fitoefeningen en/of een stapel puzzelmatten of dikke valmat(ten) om het hoogteverschil van het valbreken te verkleinen.

Een lokale aanbieder, zoals een lokale budoclub of sportstichting, kan ZB uitvoeren. Hierbij dienen de lessen altijd te worden verzorgd door een door de JBN erkende ZB instructeur. Wanneer deze niet werkzaam is bij de lokale aanbieder, zal er een ZB instructeur ingehuurd kunnen worden. In de werving van deelnemers zijn wel externe partners (b.v. zorg en welzijn en buurtsportcoach) noodzakelijk voor het bereiken, betrekken, boeien en binden van senioren bij ZB.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 09 november 2023
Dit is een erkende interventie