Spring naar content
Naar alle interventies

Zit met Pit!

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5 in het primair onderwijs, gericht op het aanleren van gezond gedrag rondom beeldschermgebruik: een goede (werk)houding, een gezonde balans tussen zitten en bewegen en het voorkomen van (pijn)klachten zijn de belangrijkste speerpunten. Zit met Pit! geeft leerkrachten handvatten bij het gebruik van beeldschermen in de klas, waarbij het gezondheidsaspect voorop staat. Gedurende 6 uitgewerkte klassikale lessen van gemiddeld een half uur wordt de link gelegd tussen te lang, te veel of verkeerd zitten en lichamelijk (pijn)klachten als gevolg van schermgebruik. Samen met de fictieve figuur Pietje Pit gaan kinderen interactief aan de slag met de lesstof. Een online presentatie vormt de rode draad in de lessen, waarnaast opdrachten in aktieve werkvormen worden aangeboden. Dankzij de (huiswerk)opdrachten worden intermediaire doelgroepen (leerkrachten en ouders /verzorgers) betrokken bij het lesprogramma. Met behulp van een begin- en een eindtoets wordt gemeten of de kinderen een verandering hebben doorgemaakt op kennisniveau. Na afloop van de laatste les ontvangt ieder kind een diploma.

Doelgroep

Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, vanaf groep 5 en/of 6.

Doel

Kinderen zijn zich bewust van de (lichamelijke) gevolgen van te lang, te veel of verkeerd zitten, al dan niet door schermgebruik, en begrijpen het belang van voldoende beweging. De kinderen zijn zich hierdoor in een vroeg stadium bewust van de voordelen van gezond zit- en beweeggedrag zodat lichamelijke (pijn)klachten voorkomen worden.

Aanpak in het kort

Zit met Pit! kent 6 klassikale lessen met een gemiddelde tijdsduur van 30 minuten. De leerkracht geeft zelf de les in de klas. Tijdens de lessen wordt gewerkt met aktieve werkvormen zodat kinderen zoveel mogelijk in beweging zijn. Desgewenst kan de school gebruik maken van een therapeut uit het netwerk van Zit met Pit! om de lessen te laten verzorgen. Dit is altijd een fysio-, oefen- of ergotherapeut uit de regio, welke geregistreerd staat in het kwaliteitsregister Paramedici.

Basisscholen ontvangen middels een inlogcode toegang tot de online leeromgeving van Zit met Pit! van waaruit alle lessen en materialen beschikbaar zijn:

 • handleiding, instructie en korte E-learning;
 • presentaties;
 • werkbladen;
 • onderbeenmeter;
 • praktische opdrachten tijdens de les worden uitgevoerd middels aktieve werkvormen;
 • thuisopdrachten;
 • kennistoetsen (online anonieme begin- en eindtoets);
 • evaluatie voor zowel kinderen als leerkrachten;
 • diploma.

De interventie wordt bij voorkeur uitgevoerd door de leerkracht van de betreffende groep. Desgewenst kan de school ervoor kiezen om de lessen te laten verzorgen door een therapeut uit de directe regio, welke is aangesloten bij het netwerk van Zit met Pit! Hier zijn extra kosten aan verbonden.

De lessen worden in de klas gegeven, waarbij een voorwaarde is dat deze klas beschikt over een digibord en internet.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed beschreven
 • Datum erkenning: 22 september 2020
Dit is een erkende interventie