Spring naar content
Naar alle interventies

Zwanger workout

De zwanger Workout is een training speciaal samengesteld voor zwangere vrouwen. Tijdens de training wordt er onder leiding van professionele begeleiding gewerkt aan het op peil houden van de conditie en het versterken van het lichaam.

De Zwanger Workout is ontwikkeld in 2006 door Esther van Diepen. In haar eerste zwangerschap wordt ze weinig gestimuleerd om actief te blijven sporten, terwijl ze altijd veel sportte. Tijdens haar verblijf in Amerika waar ze zwanger raakt van de tweede komt ze erachter dat er juist veel mogelijkheden bestaan om actief te blijven tijdens de zwangerschap.

Vanuit de eigen ervaring blijkt het sporten in combinatie met het uitwisselen van relevante thema’s op gebied van work-life balance veel voordelen te bieden: een sterk, energiek en positief gevoel. Dat een actieve zwangerschap voordelen biedt blijkt ook uit diverse onderzoeken.

Esther van Diepen heeft met haar achtergrond als Personal trainer en Life Coach in samenwerking met een trainer gespecialiseerd in het begeleiden van zwangere vrouwen en gynaecoloog de Zwanger Workout ontwikkeld. De bestaande onderzoeken zijn hierin meegenomen. Dit heeft een combinatie opgeleverd van cardiotraining, gerichte spierversterking, stretchen, intervaltraining en mentale coaching.

Het Mom in Balance Zwanger Programma is specifiek samengesteld voor het zwangere lichaam. Iedere zwangere vrouw kan vanaf 12 weken zwangerschap na toestemming van de verloskundige of arts starten met de Zwanger Workout. De training is voor iedere vrouw geschikt, getraind of ongetraind.

Franchisenemer/Locatiemanager

De franchisenemer/locatiemanager zorgt ervoor dat het aanbod van de interventie op locatie wordt opgezet. Deze speelt dus een belangrijke rol in het mogelijk maken van de interventie op nieuwe locaties, zodat steeds meer vrouwen deel kunnen nemen aan het Zwanger programma. De franchisenemer/locatiemanager verzorgt ook de trainingen op locatie.

Trainer

De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van het Zwanger programma. De trainer verzorgd de training, motiveert, coacht en begeleidt de deelnemende vrouwen tijdens een actieve zwangerschap. Daarnaast zorgt de trainer voor motivatie om het sporten ook op langer termijn te blijven continueren. De trainers worden intern opgeleid voor het verzorgen van het Zwanger programma.

Verloskundigen, gynaecologen en huisartsen

De professionals hebben een belangrijke doorverwijzende rol naar het Zwanger programma. Het gezamenlijke doel is het bevorderen van de gezondheid van moeders.

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten

De bekkenfysiotherapeut en trainers werken nauw samen om de gezondheid en mobiliteit van zwangeren en pas bevallen vrouwen te bevorderen. Wanneer er bekken(bodem) gerelateerde klachten ontstaan wordt er zo spoedig mogelijk doorverwezen. Op deze wijze worden klachten direct opgepakt zodat vrouwen ondanks bekken(bodem)gerelateerde klachten kunnen doorsporten en de klachten verminderen.

Hoofddoel

De zwangere vrouw zich fysiek en mentaal zo fit en energiek mogelijk laten voelen. Dit doen we door een combinatie van cardio- en krachtoefeningen voor het gehele lichaam en het laten uitwisselen van ervaringen.

Subdoel

 • Deelnemers doen tijdens de Zwanger Workout kennis op en ervaren hoe een actieve levensstijl kan bijdragen aan een energieke zwangerschap.
 • Deelnemers aan de zwanger workout zijn zich bewust van de fysieke belasting die het dragen van een baby met zich meebrengt en leren een goede (til)houding aan en versterken het gehele lichaam om klachten te voorkomen.
 • Deelnemers zijn fysiek en mentaal goed voorbereid op de bevalling.
 • Deelnemers hebben een positieve ervaring met de Workout en pakken het sporten ook na de bevalling weer op.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de verandering die het moederschap met zich meebrengt in de eerste periode met baby.
 • Deelnemers aan de Zwanger Workout bouwen hun sportactiviteiten ook na de bevalling weer verantwoord op.

Opzet van de interventie

Bij de interventie Zwanger workout worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Initiatiefase vanuit het hoofdkantoor Mom in Balance
 2. Voorbereidingsfase (2 maanden)
 3. Wervingsfase (2 maanden)
 4. Realisatiefase – Sportprogramma (doorlopend)
 5. Evaluatiefase
 1. Nazorg

Het initiatief voor de interventie kan van twee kanten genomen worden. Mom in Balance kan zelf opzoek gaan naar een franchisenemer/locatiemanager voor een specifieke locatie om de Zwanger workout te starten. Ook kan Mom in Balance benaderd worden door een geïnteresseerde die een franchise op een locatie wil opzetten.

De deelname aan de Zwanger workout duurt minimaal 12 weken, waarin wekelijks één tot drie groepsworkouts van 60 minuten worden gevolgd. Onze ervaring is dat de meeste zwangeren blijven doortrainen tot de 40ste week van de zwangerschap.

Er is gekozen voor een abonnementsperiode van minimaal 3 maanden. Dit geeft de deelneemster de tijd om daadwerkelijk te ervaren welke positieve elementen het actief blijven sporten tijdens de zwangerschap kan geven.

Locaties en Uitvoering

Het hoofdkantoor van Mom in Balance bepaalt in welke regio het Zwanger programma wordt opgestart middels franchise of een eigen locatie. De franchisenemer is een zelfstandig ondernemer en een locatiemanager is in dienst van Mom in Balance. Wanneer een geschikte regio en franchisenemer/locatiemanager is gevonden, zal de franchisenemer/locatiemanager in samenspraak met het hoofdkantoor bepalen op welke locaties binnen de regio het Zwanger programma van start zal gaan. De franchisenemer/locatiemanager zal ook altijd zelf trainingen verzorgen als trainer. Daarnaast zullen er nieuwe trainers worden gezocht voor uitbreiding van het sportprogramma.

Binnen de regio zal de franchisenemer/locatiemanager een samenwerking aangaan met de verloskundige praktijken en andere verwijzers. Informatie en advies over sporten tijdens de zwangerschap en het herstel na de bevalling wordt gegeven en folders worden uitgewisseld. Met de bekkenfysiotherapeut wordt een intensieve samenwerking gezocht om deelneemsters aan het sportprogramma zo optimaal mogelijk te begeleiden en klachten te voorkomen. Er worden folders uitgewisseld en deelneemsters worden zo nodig doorverwezen.

Het Zwanger programma wordt altijd uitgevoerd in de buitenlucht, in stadsparken en in duin- en bosgebied. De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde Mom in Balance trainer.

Sporten in de gezonde buitenlucht geeft een hoop voordelen:

 • Het buiten trainen biedt veel variatie in de trainingen door gebruik te maken van verschillende locaties binnen het park.
 • Meer plezier en voldoening zijn het gevolg van trainen in de buitenlucht (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, Barton, & Depledge, 2011).
 • Er is meer intentie om de activiteit te herhalen in vergelijking met binnen trainen (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, Barton, & Depledge, 2011).
 • Veelbelovende effecten op het geestelijk welzijn waaronder het zelfvertrouwen en de persoonlijke stemming. (Mejia, 2010)

1. Initiatiefase vanuit het hoofdkantoor Mom in Balance

 • Vanuit het hoofdkantoor van Mom in Balance wordt er landelijk bepaalt welke regio’s het meest geschikt zijn voor franchise met de volgende criteria;

o Een regio telt minimaal 100.000 inwoners.

o Er zijn voldoende geboortes binnen de regio.

Daarnaast gaan we in op vraag en behoefte vanuit de verloskundige praktijken.

 • Werven van geschikte franchisenemers voor de gewenste regio’s.
 • Het voeren van sollicitatiegesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor.
 • Potentiële franchisenemer traint mee op bestaande locatie. Wanneer beide partijen positief zijn wordt er een vervolgafspraak gepland.
 • Handboek en contract wordt doorgenomen.
 • Ondertekening van het contract.

2. Voorbereidingsfase, 2 maanden

Opleiding

Mom in Balance heeft een 3-daagse trainersopleiding ontwikkeld met als doel in elke regio een eenduidig en kwalitatief programma aan te bieden. Daarnaast wordt op locatie meegetraind om de kwaliteit van de training te waarborgen. Ieder half jaar komen alle trainsters bij elkaar. Op deze halfjaarlijkse trainersdagen worden de trainers bijgeschoold en worden nieuwe trends en ontwikkelingen doorgenomen.

De trainster kan voor vragen over de uitvoering van het sportprogramma terecht bij de opleidingsmanager.

Handboek

Er is een handboek beschikbaar voor de trainster en franchisenemer/locatiemanager. Hierin staat alle informatie beschreven om de interventie succesvol op te starten in een nieuwe regio. De handboeken voldoen aan de criteria die staan vermeld in het werkblad.

Voor het verzorgen van de Zwanger Workout wordt door iedere trainer gebruik gemaakt van dezelfde materialen en trainerskleding. De deelnemer zal hierdoor Mom in Balance zien, herkennen en ervaren. Een van de succesfactoren van Mom in Balance is een gemeenschappelijke, herkenbare uitstraling voor de klant. De uitstraling en gebruik van herkenbare materialen dragen bij aan de merkuitstraling.

Materialen te gebruiken tijdens de workout:

 • Weerstandsband: Elastische band voor weerstandstraining.
 • Hoedjes: Gekleurde markeringspunten om een traject uit te zetten tijdens de workout
 • Ladder: Een ladder van zo’n 10 meter, gebruikt om oefeningen doorheen uit te voeren
 • Kaarten: Een standaard kaartspel, gebruikt bij verschillende oefeningen
 • Fluitje: Gebruikt om de aandacht van de trainingsgroep te vragen.
 • Verlichting voor om de arm in de winterperiode wanneer er in het donker wordt getraind

Ondersteunende materialen:

 • Mom in Balance website en members app
 • Mom in Balance trainer’s app
 • Opleidingssyllabus voor trainers
 • Franchise handboek
 • Mom in Balance rugzak
 • Mom in Balance trainingskleding
 • Bakfiets met Mom in Balance logo
 • EHBO kit

Voor intermediaire partijen is het boek, foldermaterialen en posters beschikbaar. Deze materialen kunnen via het hoofdkantoor per mail besteld worden.

Voor de evaluatie van enquêtes en kwaliteitsbewaking wordt gebruik gemaakt van Survey Monkey.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie