Spring naar content
Terug naar de kennisbank

1-Meting 2017 (2017)

nauwelijks verandering in lestijd bewegingsonderwijs op basisscholen

Voor de groepen 3 t/m 8 is de wekelijkse lestijd in 2017 voor bewegingsonderwijs gemiddeld 89 minuten en ten opzichte van het schooljaar 2012/2013 gelijk gebleven. Groep 1-2 krijgt gemiddeld 113 minuten per week bewegingsonderwijs, dit is een afname van lesminuten ten opzichte van 2012/2013 (121 minuten per week).

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2017, december). 1-Meting 2017: nauwelijks verandering in lestijd bewegingsonderwijs op basisscholen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 46-47)