Spring naar content
Terug naar de kennisbank

10 tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren (2015)

Steeds meer volwassenen hebben een chronische aandoening. Voor heel veel aandoeningen is voldoende bewegen een manier om de problemen voor de patiënt te beperken. Het blijkt lastig om deze groep aan het bewegen te krijgen en te houden omdat mensen hun ingesleten gedragspatronen moeten veranderen. Hieronder staan 10 tips voor sport- en beweegaanbieders om deze mensen beter te kunnen begeleiden. Dit is gebaseerd op onderzoek van Kennispraktijk in opdracht van NISB, waarin zowel de theorie als praktijk van gedragsverandering zijn meegenomen.

Literatuurverwijzing: Preller, L., Hitters, K., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). 10 tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving