Spring naar content
Terug naar de kennisbank

1e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2010)

Deze publicatie betreft de eerste tussenrapportage van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. In zijn eerste half jaar heeft het platform de inhoud van het beleidskader vertaald in concrete projectvoorstellen en die neergelegd in een uitvoeringsplan. In dat plan zijn ook de interne afspraken benoemd op het gebied van communicatie en de monitoring en evaluatie van de diverse projecten. Het uitvoeringsplan beschrijft tevens de Brede Analyse die parallel loopt aan de uitvoering van het beleidskader en de wijze waarop het platform tussentijds en achteraf (financiële) verantwoording aflegt over uitgevoerde deelprojecten. Deze tussenrapportage is de eerste in een reeks documenten waarmee het platform formeel verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden. De structuur is vergelijkbaar met het uitvoeringsplan. De eerste paragraaf bevat een rapportage van de stand van zaken binnen de vijf deelprojecten. Voorts komen de monitoring en de evaluatie van het beleidskader en de deelprojecten aan bod. Daarna wordt ingegaan op de Brede Analyse. Tevens evalueert de tussenrapportage het proces tot dusverre en de communicatie rondom het platform.

Literatuurverwijzing: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2010). 1e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Enschede: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut LOBELE-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving