Spring naar content
Terug naar de kennisbank

3e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2011)

Deze publicatie betreft de derde tussenrapportage van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang die het platform heeft geboekt bij de uitvoering van het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs in de tweede helft van 2010. Dit document is de derde in een reeks van rapportages waarmee het platform formeel verantwoording aflegt van haar werkzaamheden. De structuur van deze tussenrapportage is vergelijkbaar met voorgaande rapportages. De eerste paragraaf bevat een rapportage van de stand van zaken binnen de vijf deelprojecten. Voorts komen de monitoring en de evaluatie van het beleidskader en de deelprojecten aan bod. Daarna wordt ingegaan op de Brede Analyse. Tevens evalueert de tussenrapportage het proces tot dusverre, de communicatie rondom het project en de financiële stand van zaken van het platform.

Literatuurverwijzing: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2011). 3e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Enschede: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut LOBELE-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving