Spring naar content
Terug naar de kennisbank

4-meting Topsportklimaat (2016)

factsheet topsportfase

De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd (er is gestart met een 0-meting) door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 4-meting van het Topsportklimaat is een vervolg op de eerdere Topsportklimaatmetingen die werden uitgevoerd in 1998, 2002, 2007 en 2011. Deze factsheet behandelt de belangrijkste resultaten ten aanzien van de topsportfase. Met name (de ondersteuning van) de positie van de coach wordt positief beoordeeld. Dit was in de 1-meting van het topsportklimaat in 2002 nog een belangrijk aandachtspunt. De functie van coach krijgt steeds meer het karakter van een manager. Daarnaast lijkt de werkdruk toe te nemen. Secundaire begeleiding (diëtist, mentaal begeleider, life-style coach etc.) krijgt een relatief hoge waardering van topsporters, met name in de CTO/NTC setting. Deze experts zien zichzelf echter nog niet altijd als een integraal onderdeel van het programma. Inhoudelijk worden de High Performance Services goed gewaardeerd en deze lijken met de jaren ook beter gecoördineerd te worden. Toch is de toepasbaarheid niet altijd optimaal.   

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). 4-meting Topsportklimaat: factsheet topsportfase. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving