Spring naar content
Terug naar de kennisbank

4-meting Topsportklimaat (2016)

factsheet topsport & onderwijs

De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd (er is gestart met een 0-meting) door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 4-meting van het Topsportklimaat is een vervolg op de eerdere Topsportklimaatmetingen die werden uitgevoerd in 1998, 2002, 2007 en 2011. Deze factsheet behandelt de belangrijkste resultaten ten aanzien van de combinatie topsport en onderwijs. Topsporters en talenten op het voortgezet onderwijs zijn over het algemeen behoorlijk tevreden, met name op Topsport Talentscholen. In het vervolgonderwijs liggen de grootste uitdagingen. Het aantal topsporters dat een (parttime) studie volgt naast hun sport daalt.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). 4-meting Topsportklimaat: factsheet topsport & onderwijs. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving