Spring naar content
Terug naar de kennisbank

4-meting Topsportklimaat (2016)

factsheet topsportcultuur

De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd (er is gestart met een 0-meting) door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut, in opdracht van NOC*NSF met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 4-meting van het Topsportklimaat is een vervolg op de eerdere Topsportklimaatmetingen die werden uitgevoerd in 1998, 2002, 2007 en 2011. Deze factsheet behandelt de belangrijkste resultaten ten aanzien van de topsportcultuur in Nederland. De ervaren trots en de waarde die de Nederlandse bevolking aan topsport toekent, lijkt af te nemen. Deze lange termijn-trend sinds 1998 staat haaks op de zeer hoge ‘TeamNL-trots’ die werd gemeten tijdens de Olympische Spelen van Sochi (cijfer 8,5+). Mogelijk speelt de schaduwzijde waarmee de sport (doping, matchfixing en seksuele intimidatie) sindsdien is geconfronteerd hierbij een rol.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Dijk, B., Elling, A., Dool, R. van den, & Reijgersberg, N. (2016). 4-meting Topsportklimaat: factsheet topsportcultuur. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving