Spring naar content
Terug naar de kennisbank

5 jaar Naar een veiliger sportklimaat (2016)

terugblik en vooruitzichten

Afgelopen vijf jaar heeft de Nederlandse sport hard gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Vele sportbonden, gemeenten en vooral sportclubs zetten zich in om sportiviteit en respect op en rond het sportveld te bevorderen. In dit magazine blikken verschillende sleutelfiguren en deskundigen terug op vijf jaar Naar een veiliger sportklimaat. De balans wordt opgemaakt: wat is bereikt en wat staat ons nog te doen. Dit magazine is een uitgave van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is opgezet om gewenst gedrag in en rondom de sport te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken.

Literatuurverwijzing: Renkema, B, Sommeren, D. van, & Naar een veiliger sportklimaat (2016). 5 jaar Naar een veiliger sportklimaat: terugblik en vooruitzichten. Naar een veiliger sportklimaat.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving