Spring naar content
Terug naar de kennisbank

5 Stappen om je project te borgen (2020)

factsheet

FNO bracht met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging op gang voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Het draaide allemaal om meedoen en bewegen. Vele organisaties hebben meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of verspreid. De geleerde lessen worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat iedereen met de kennis aan de slag kan.

Dit factsheet is het resultaat van het onderzoek ‘Borging Meer Veerkracht, Langer Thuis’ door Ecorys, uitgevoerd onder projectleiders en -leden van de projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis in juli 2020.

Literatuurverwijzing: (2020). 5 Stappen om je project te borgen: factsheet. Amsterdam: FNO.

Omschrijving