Spring naar content
Terug naar de kennisbank

5e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2012)

Deze tussenrapportage heeft betrekking op de activiteiten van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs in het tweede half jaar van 2011.

Het platform heeft zich in de periode hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende activiteiten:

  • de verdere uitvoering van en communicatie over de deelprojecten;
  • een verdere uitwerking van wat er in een eerdere fase in de werkgroepen ‘accommodaties’ en ‘volg-systemen’ was afgesproken;
  • communicatie met de opdrachtgevers over de uitwerking van de plannen voor sport, bewegen en onderwijs na afloop van het huidige beleidskader.
Literatuurverwijzing: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2012). 5e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Enschede: Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut LOBELE-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving