Spring naar content
Terug naar de kennisbank

85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen (2015)

Auteur(s): Tessa de Wekker

Jaap Valkema is blij met het besluit van de gemeenteraad. Hij is beleidsadviseur bij de gemeente Groningen en verantwoordelijk voor de Fietsstrategie. “Dat de raad akkoord is, is heel goed nieuws. Ik had er wel alle vertrouwen in, want de Fietsstrategie is goed ontvangen. Veel wensen van de stad, zowel van bewoners als de politiek, zitten er in. Nu kunnen we echt aan de slag.”

Groningen fietsersstad

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is Groningen een echte fietsersstad. Toen werd er meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers met het zogenaamde verkeerscirculatieplan. De meeste auto’s verdwenen uit de binnenstad. Inmiddels is 61 procent van alle vervoersbewegingen binnen de stad met de fiets, 36 procent met de auto en 3 procent met de bus. De fiets is bijna altijd het snelste vervoersmiddel van A naar B. “Maar er moet wat gebeuren. De stad slibt langzaam dicht. Op sommige stukken is het zo druk met fietsers en auto’s dat er oplossingen moeten komen”, zegt Valkema.   

Sinds 1990 groeide het aantal inwoners van 169.000 naar 200.000. Over tien jaar heeft Groningen 225.000 inwoners, is de verwachting. Bovendien pendelen steeds meer mensen van buiten Groningen van en naar de stad. Dat zullen er in 2020 215.000 per dag zijn. De gevolgen: te drukke wegen en fietspaden met soms onveilige situaties tot gevolg.

De fiets eerst

Om dit op te lossen is de Fietsstrategie opgesteld. Die bestaat uit vijf onderdelen: ‘de fiets eerst’, een samenhangend fietsnetwerk, ruimte voor de fiets, fietsparkeren op maat en een communicatiestrategie. ‘De fiets eerst’ betekent dat de gemeente voornemens is voortaan bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vanaf het eerste moment te denken vanuit de fietser. De komende jaren staat bijvoorbeeld de renovatie van het station en het stationsgebied op de planning. Onder het station komt een fietstunnel. Ook wil Groningen fietspaden met voorrang sneeuw- en afvalvrij maken en gaat de gemeente bij het aanpakken van oneffenheden voorrang geven aan fietsroutes.  

Als tweede is het de bedoeling dat er een samenhangend fietsnetwerk komt, in de stad, maar ook vanuit omliggende gemeenten naar de stad. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de fiets als onderdeel van een totale reis. Zo komt er op elk P&R terrein een ‘Park & Bike’. Ook zijn er plannen om meer woonwijken in te richten als dertigkilometerzones en het scheiden van fiets en auto.   

Ten derde moet er meer ruimte komen voor de fiets. “Dat is soms best lastig in een oude binnenstad”, zegt Valkema. Een straat is nu eenmaal niet breder dan hij is en voetgangers, fietsers en auto’s hebben allemaal ruimte nodig. Een van de drukste fietsroutes is de Korreweg. Elke dag passeren hier bijna 15.000 fietsers. Valkema: “Het plan is om van deze weg een fietsstraat te maken. Automobilisten zullen zich moeten aanpassen wat betreft snelheid. Hierdoor zal die route minder aantrekkelijk worden voor automobilisten, die dan veelal een andere route zullen rijden.”   

Het vierde punt uit de strategie is het fietsparkeren. De fietsenstallingen in de binnenstad en bij het station worden uitgebreid. “Daarbij letten we vooral op de gebruiksgemak en kwaliteit. Zo zullen de stallingen in de binnenstad 24 uur per dag open zijn, zodat jongeren hun fiets na het stappen nog kunnen ophalen.” Met betere en grotere stallingen wil Groningen onder meer het ‘wildparkeren’ tegengaan. Ook in de wijken moet meer ruimte komen om de fiets te stallen. Een mogelijkheid is om parkeerplaatsen voor auto’s hiervoor op te offeren.

We liepen altijd voorop, maar de laatste jaren zijn we een beetje ingeslapen. In Eindhoven en Zwolle zijn ze wel verder gegaan. – Jaap Valkema (Beleidsadviseur gemeente Groningen)

2016 jaar van de fiets

De laatste pijler van de Fietsstrategie is de communicatie en de ‘branding’ van Groningen als fietsstad. Er is een speciaal logo ontwikkeld en 2016 is aangemerkt als het jaar van de fiets. Groningen organiseert dan op 1 en 2 juni het Nationaal Fietscongres. De Fietsstrategie moet er voor zorgen dat Groningen weer een voorloper wordt in Nederland op het gebied van fietsbeleid. Valkema: “We liepen altijd voorop, maar de laatste jaren zijn we een beetje ingeslapen. In Eindhoven en Zwolle zijn ze wel verder gegaan. Met deze Fietsstrategie zetten we ook in Groningen weer vol op de fietser in.” 

 

Lees ook:

Wij zijn Groningen fietsstad – Fietsstrategie 2015-2025

                                                                                                                                                                        

Beeld station: ‘Mooi’, Ambitiedocument Station Groningen, December 2014, NL Architects

Foto: Fietsstrategie Groningen 

Literatuurverwijzing: Wekker, T. de (2015). 85 miljoen euro voor fietsplannen stad Groningen.

Omschrijving