Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aan de slag (2019)

met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (2b)

Auteur(s): Corine Visser

Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodklok in Nederland geluid. Kinderen bewegen te weinig en de motorische vaardigheden nemen af aldus het rapport. Hoe scholen dit in de praktijk moeten invullen is aan henzelf.

Literatuurverwijzing: Visser, C. (2019, januari). Aan de slag: met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (2b).

Omschrijving