Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aan de slag met samen spelen (2019)

het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente

Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel ‘Aan de slag met samen spelen’ biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

‘Aan de slag met samen spelen’ is een publicatie van de Speeltuinbende en het VNG-project Iedereen doet mee! 

Literatuurverwijzing: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2019). Aan de slag met samen spelen: het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Omschrijving