Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aan het werk in een combinatiefunctie (2011)

werkgeverschap en personeelsbeleid

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkt in twee sectoren. Deze publicatie gaat eerst in op de inhoud en achtergrond van de combinatiefunctie. Vervolgens komen de mogelijkheden voor werkgeverschap aan bod, gevolgd door personeelsbeleid. Ten slotte beschrijven de auteurs twee praktijkvoorbeelden, waarvan de eerste ingaat op werkgeverschap en de tweede het belang van personeelsbeleid benadrukt.

Literatuurverwijzing: Empel, V. van, & Mees, P. (2011). Aan het werk in een combinatiefunctie: werkgeverschap en personeelsbeleid. Projectgroep Combifuncties Onderwijs.

Omschrijving