Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019 (2016)

input voor een gezamenlijk plan van aanpak

Medio 2016 heeft de provincie Noord-Brabant nieuw sportbeleid vastgesteld. De provincie heeft in het kader van dit nieuwe beleid onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Op het gebied van aangepast sporten voerde het Mulier Instituut drie deelonderzoeken/-activiteiten uit: een scan van nationale en internationale literatuur over aangepast sporten, de begeleiding van inspiratiesessies aangepast sporten en een belronde onder Brabantse sportloketten. De resultaten van deze deelonderzoeken/-activiteiten zijn voor de provincie input voor het opstellen van een gezamenlijk actieplan aangepast sporten Brabant.

Literatuurverwijzing: Scholten, V., Lammertink, N., Lindert, C. van, & Hover, P. (2016). Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019: input voor een gezamenlijk plan van aanpak. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-442 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving