Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aansprakelijkheid voor gedrag van derden in het betaalde voetbal (2014)

kunnen bvo's aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun supporters?

Auteur(s): Bart Achterhof

Terwijl er veel sportieve strijd wordt geleverd op de velden in de Nederlandse voetbalstadions, zijn dezelfde stadions vaak het podium voor wanordelijkheden. In en rondom de Nederlandse voetbalstadions zorgen supporters met enige regelmaat voor een onveilige situatie. In de huidige praktijk is het de BVO die door de KNVB of UEFA wordt gesanctioneerd wegens het gedrag van hun supporters en het feit dat ze hier niet voldoende tegen op hebben getreden. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: kan een BVO civielrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade welke het gevolg is van het handelen van haar supporters? De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Achterhof, B. (2014). Aansprakelijkheid voor gedrag van derden in het betaalde voetbal: kunnen bvo's aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun supporters?. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving