Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Accentennotitie sport (2015)

Limburg beweegt!

Organisatie(s): Provincie Limburg

In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

Literatuurverwijzing: Provincie Limburg (2015). Accentennotitie sport: Limburg beweegt!. Provincie Limburg.

Omschrijving