Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie (2007)

de ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven

GGD Eindhoven is in 1999 gestart met het project ‘Wijkgezondheidswerk’ in twee zogeheten impulsbuurten. Doel van het project is het reduceren van sociaal-economische gezondheidsverschillen in beide buurten. Daartoe zijn, gezamenlijk met organisaties werkzaam in de buurten, verschillende activiteiten opgezet en uitgevoerd, voor en ook met de bewoners. Het project is dankzij subsidie van ZonMw omlijst met onderzoek. Vanuit de Universiteit Wageningen is gedurende drie jaar actiebegeleidend onderzoek uitgevoerd tot 2002.Het resultaat is dat intersectorale samenwerking is gegroeid en inzichtelijk is gemaakt. Ook de bewonersparticipatie is op gang gekomen. Hoewel wijkgezondheidswerk top-down geïnitieerd is, is het project gaandeweg steeds meer bottom-up gedragen. Het actiebegeleidend onderzoek heeft een faciliterende rol gehad in het overwinnen van de startproblemen, de voortgang van het project en de afstemming tussen de praktijk en de verschillende onderzoeken. Actiebegeleidend onderzoek kan gezien worden als een interventie die bijdraagt aan intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie en daarmee sociaal draagvlak genereert.

Literatuurverwijzing: Wagemakers, A., Koelen, M., Nierop, J. van, Meertens, Y., Weijters, J., & Kloek, G. (2007). Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie: de ervaringen met het wijkgezondheidswerk in Eindhoven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-05-A40 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving