Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie: ouders als voorbeeld? (2015)

een trendanalyse

Auteur(s): Maurice Michel

In dit onderzoek is het verband in kaart gebracht tussen sociale achtergrond van kinderen en het voorbeeld dat ouders geven met hun eigen vrijetijdsbesteding en de vrijetijdsbesteding van de kinderen. Op basis van de theorieën van Bourdieu en Lareau zijn hypotheses opgesteld die zijn getoetst met de data van het Aanvullend Voorzieningengebruikonderzoek (AVO). De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: In hoeverre is er een verband tussen de sociale achtergrond en het gedrag van ouders op het gebied van cultuur en sport en de actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie van kinderen in Nederland? Over het geheel bekeken kan er worden geconstateerd dat er voor zowel actieve cultuurparticipatie als sportparticipatie geldt dat er in Nederland een sterk verband is met de sociale status van de ouders. Daarbij is ook het effect van het voorbeeld dat de ouders geven met de eigen vormen van vrijetijdsbesteding geven sterk. De veranderingen die mogelijk optreden in de mate waarin sociale status van de ouders en het voorbeeld van de ouders in verband staan met actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie door de tijd heen zijn niet of nauwelijks gevonden. De verbanden die wel zijn gevonden gelden voor de actieve cultuur- en sportparticipatie van kinderen van 6 tot 18 jaar in Nederland. Tevens geeft dit een beeld van het verband tussen de ouders en de vrijetijdsbesteding van kinderen van 1983 tot en met 2007.

Literatuurverwijzing: Michel, M. (2015). Actieve cultuurparticipatie en sportparticipatie: ouders als voorbeeld?: een trendanalyse. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving