Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actieve en gezonde leefstijl in leermiddelen voor primair onderwijs (2008)

Binnen het SLO-project Actieve en gezonde leefstijl/bewegingsonderwijs zijn in 2007 diverse leermiddelen uit het primair onderwijs gescreend op onderwerpen die betrekking hebben op voeding en beweging (actieve leefstijl). De screening is uitgevoerd door NICL (Nationaal Informatiecentrum Leermiddelen) van SLO, waar veel expertise aanwezig is op het terrein van leermiddelen. Voor deze screening zijn vier methoden voor natuuronderwijs bekeken en vijf lespakketten, die specifiek op gezonde en actieve leefstijl zijn gericht.

Literatuurverwijzing: Mooij, C., Lodeweges, J., & Volkering, C. (2008, juli). Actieve en gezonde leefstijl in leermiddelen voor primair onderwijs. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 6-8)