Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actieve ouders, actieve kinderen (1999)

een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van ouders bij bewegingsstimulering van kinderen in het basisonderwijs

Literatuuronderzoek waarin inzicht gegeven wordt in de voorwaarden om ouders effectief te betrekken bij bewegingsstimulering van kinderen en de richtlijnen waarlangs die betrokkenheid vorm zou moeten worden gegeven.

Literatuurverwijzing: Schuring, R., & Linthorst, M. (1999). Actieve ouders, actieve kinderen: een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van ouders bij bewegingsstimulering van kinderen in het basisonderwijs. Woerden: NIGZ.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving