Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Active ageing and quality of life (2016)

community-dwelling older adults in deprived neighbourhoods

Auteur(s): Annemiek Bielderman

In dit proefschrift staat onderzoek naar het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen, wonend in wijken met een lage sociaaleconomische status, centraal. Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Wonen in een wijk met een lage sociaaleconomische status is geassocieerd met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten. Daarom is het cruciaal om juist voor ouderen in deze wijken toepasbare en effectieve strategieën te ontwikkelen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. In dit proefschrift zijn verschillende oudere populaties onderzocht om kennis en inzichten te verkrijgen die nodig zijn om de kwaliteit van leven van thuiswonende, kwetsbare, ouderen te kunnen beïnvloeden.

Literatuurverwijzing: Bielderman, A.J.H. (2016). Active ageing and quality of life: community-dwelling older adults in deprived neighbourhoods. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving