Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actuele grondslagen van het bewegingsonderwijs (2020)

het gedachtegoed van C.C.F. Gordijn nu

Auteur(s): Adri Vermeer

Zo’n zestig jaar geleden ontwikkelde de gymleraar C.C.F. (Carl) Gordijn, tegen de heersende opvattingen in, een geheel eigen visie op de lichamelijke opvoeding. In de gymlessen stond bij hem centraal dat de leerlingen er bewegen en door de gymleraar tot bewegen worden aangezet. Hij noemde het vak daarom ‘bewegingsonderwijs’. Bewegingsonderwijs moest volgens Gordijn bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen, waarmee hij bedoelde dat kinderen door te bewegen leren wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat was in die tijd een unieke en baanbrekende invulling van het vak.

Vanuit deze visie richtte hij in de jaren vijftig een eigen vakopleiding op in Rotterdam: de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding (CALO), nu onderdeel van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Later was Gordijn ook de grondlegger van de studierichting bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit boek onder redactie van Adri Vermeer (emeritus hoogleraar orthopedagogiek) wil laten zien dat Gordijns gedachtegoed nog steeds actueel is. De auteurs – merendeels docenten aan de opleidingen die Gordijn heeft opgericht – laten in dit boek zien dat Gordijns ideeën over bewegingsonderwijs stevig verankerd zijn in modern wetenschappelijk onderzoek en actuele praktijktheorieën en leermethoden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bewegingsonderwijs en bewegingszorg, waaronder remediërend en speciaal bewegingsonderwijs, voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden en kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Deze publicatie richt zich op vakleerkrachten en studenten bewegingsonderwijs. Daarnaast geeft het boek inzicht in de wetenschappelijke achtergronden van het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Vermeer, A. (2020). Actuele grondslagen van het bewegingsonderwijs: het gedachtegoed van C.C.F. Gordijn nu. Rotterdam: 20/10 Uitgevers.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0088 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving