Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Advies geluidssporten, natuur en recreatie (1994)

De legale vormen van motorsport, autosport, snelvaren, waterscooteren, ultra-light vliegen (ULV) en modelvliegen zijn niet de voornaamste kwelgeesten voor de natuur, aldus de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (VAROR). Het zijn vooral de moeilijk grijpbare, ongeorganiseerde off-road-rijders en te snel varende waterrecreanten die problemen veroorzaken. De VAROR concludeert dat in dit advies dat is opgesteld naar aanleiding van de Motie Van den Berg die de Tweede Kamer jongstleden juni heeft aangenomen. Deze motie pleit voor het verplaatsen van alle vormen van geluidssport uit de Ecologische Hoofdstructuur. Omdat slechts een klein deel van de problemen voortvloeit uit legale activiteiten zal verplaatsing hiervan weinig effect sorteren, blijkt uit het VAROR-advies. Bovendien is geluid lang niet zo schadelijk voor de fauna als veelal verondersteld wordt. Het zijn vooral de (op rust gerichte) recreanten die door mechanisch geluid ‘verstoord’ worden, meldt de adviesraad. Het beleid zal zich in de eerste plaats moeten richten op illegale gemotoriseerde activiteiten in natuurgebieden en niet op de legale vormen. Om de illegale activiteiten te beteugelen stelt de VAROR voor de controle te verbeteren. Zo moeten de plannen om het aantal functionarissen met opsporingsbevoegdheid te verminderen snel van tafel. Tevens zal er meer aandacht moeten komen voor voorlichting en ondersteuning van geluidssportverenigingen om de organisatiegraad onder geluidssporters te verhogen en daarmee de sporten in goede banen te leiden. Om de overlast van legale geluidssporten tot een minimum te beperken pleit de VAROR voor het opstellen van duidelijke geluidsnormen en richtlijnen voor de inpassing van geluidssportlokaties. Indien bestaande lokaties opgeheven worden, dient aldus de VAROR het compensatiebeginsel toegepast te worden. Bij nieuwe lokaties moeten geluidproducerende activiteiten zoveel mogelijk gecombineerd worden en geluidwerende middelen toegepast.

Literatuurverwijzing: Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (1994). Advies geluidssporten, natuur en recreatie. Amersfoort: Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0012 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  1994
 • Plaats:
  Amersfoort
 • Uitgever(s):
  Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
 • Collatie:
  68 p. fig. ill. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):