Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Advies gezondheidsbevordering ouderen (2019)

Gemeenten moeten meer werk maken van bewustwording en het stimuleren van een gezonde levensstijl onder ouderen.

Gemeenten hebben een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), om ouderen te stimuleren om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Volgens de Raad zetten gemeenten zich nog onvoldoende hiervoor in. De Raad van Ouderen maakt zich hier grote zorgen over: ‘Het schiet niet op’.

Om meer vaart te kunnen maken, adviseert de Raad de minister het volgende te doen:

  • Op de korte en de langere termijn meer aandacht besteden aan de collectieve preventieve gezondheidsbevordering van de grote groep nog gezonde ouderen. 
  • 55+’ers collectief stimuleren, naast de individuele preventieve zorg, om gezond te leven en voor zover mogelijk de eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. De startleeftijd is nu 65+. 
  • In gesprek gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de feitelijke uitvoering van de wettelijke taken van de Wpg met betrekking tot de gezondheidsbevordering ouderen. 
Literatuurverwijzing: (2019). Advies gezondheidsbevordering ouderen. Den Haag: Raad van Ouderen.

Omschrijving