Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Agenda sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020 (2015)

Deze Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 is een vervolg op de nota ‘Sportvernieuwing in de gemeente Sittard-Geleen’. De basis voor het beleid blijft onverminderd van kracht. Er ligt nu echter meer accent op het stimuleren van het beweeggedrag en de relatie die sport heeft met maatschappelijke doelstellingen.

Literatuurverwijzing: (2015). Agenda sport en bewegen Sittard-Geleen 2016-2020. Sittard-Geleen: Gemeente Sittard-Geleen.

Omschrijving